Wijzigingen box 3

In de voorgestelde nieuwe box 3 belasting geen addertjes, maar wel behoorlijke wijzigingen. Dit wetsvoorstel staat overigens los van het Belastingplan 2020 waar de box 2 wijzigingen uit voortvloeien. Het is ook al voor Prinsjesdag bekend gemaakt. Was de introductie van een fictief rendement in 2001 al een behoorlijke aardverschuiving, er komen er nu weer een paar langs.

U mag straks weer ongestraft veel sparen

Onder de huidige regeling wordt onderscheid gemaakt tussen fictief spaarrendement en fictief beleggingsrendement, evenals een fictieve verdeling van uw vermogen over spaarsaldi en beleggingen. Nu komt voor dit laatste een andere fictie in de plaats. De fictieve asset allocatie wordt verlaten en er wordt aansluiting gezocht bij de werkelijke vermogensverdeling. De fictieve rendementen over sparen en beleggen blijven, hoewel aangepast aan wat actuelere niveaus: 0,09% voor sparen en 5,33% voor beleggen.

Nu ook fictieve rente op leningen en schulden

De nieuwste fictie is de te betalen rente over box 3 schulden (3,03%). Bezittingen en schulden worden dus niet meer eerst met elkaar verrekend alvorens over het saldo een fictief beleggingsrendement te berekenen. Over alle drie de compartimenten (besparingen, beleggingen en schulden) wordt eerst een fictief rendement of een fictieve rente berekend en pas dan vindt er verrekening plaats om te komen tot een belastbaar box 3 inkomen. Over dit inkomen wordt vervolgens 33% (was 30%) inkomstenbelasting geheven.

Let op: De fictieve rente  gaat dus ook gelden voor bijvoorbeeld aan kinderen schuldig erkende bedragen of andere schulden die volgen uit estate planning. Over die schulden wordt vaak een door de fiscus voorgeschreven rente van 6% betaald.

In onderstaande link naar KPMG Meijburg & Co. treft u een nog wat uitgebreidere beschrijving aan van de wijzigingen en enkele getallenvoorbeelden. De wijzigingen moeten ingaan in 2022, hoewel er  stemmen opgaan in het parlement om dit te vervroegen naar 2021.

https://meijburg.nl/nieuws/staatssecretaris-kondigt-aanpassing-box-3-aan

Op internet worden allerlei handige rekentools aangeboden om de gevolgen van deze wijzigingen voor uw eigen situatie te berekenen. Onderstaand vindt u een van de links. Vooral onroerend goed beleggers met veel vreemd vermogen worden onaangenaam verrast door de fictieve rente op leningen en schulden. Overigens kunnen deze wijzigingen leiden tot een vlucht naar buitenlands onroerend goed, aangezien daarbij een beroep kan worden gedaan op de regeling ter voorkoming van dubbele belasting. Ook hiervoor geldt: overleg met uw accountant of belastingadviseur voordat u beslissingen neemt.

https://www.berekenhet.nl/sparen-en-beleggen/voorstel-hervorming-box-3-2022.html