Voor 27 maart 2022 moeten alle bv’s zijn ingeschreven in het UBO-register

Vanaf 27 september 2020 heeft Nederland het UBO-register. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, de uiteindelijk belanghebbende van een organisatie (zoals bijvoorbeeld een BV of Stichting). Elke natuurlijk persoon met een eigendomsbelang of een stemrecht van 25% of meer moet door de bestuurder(s) van een organisatie worden ingeschreven in het UBO-register. Het UBO-register is een register beheerd door de Kamer van Koophandel (KvK). Dit register staat los van het Handelsregister.

Nieuw opgerichte organisaties moeten hun UBO’s binnen één week na oprichting inschrijven. Voor organisaties die op 27 september 2020 al bestonden geldt tot 27 maart 2022 een overgangsregeling. Deze organisaties moeten dus vóór 27 maart 2022 hun UBO’s hebben ingeschreven. Niet inschrijven is een economisch delict.

Banken hebben een wettelijke verplichting onderzoek te doen naar hun cliënten

Dienstverleners zoals banken, belastingadviseurs, accountants en notarissen hebben een wettelijke verplichting onderzoek te doen naar hun cliënten, zoals het UBO-onderzoek. Zij controleren of de informatie die zij van u hebben ontvangen overeenkomt met de informatie uit het UBO-register. Indien zij afwijkingen vaststellen, zijn zij als bank verplicht dit te melden bij de KvK. Het niet op tijd of onjuist ingeschreven staan in het UBO-register kan voor deze dienstverleners aanleiding zijn om de relatie te beëindigen.

Uw accountant of fiscalist kan u hierbij helpen.