Verzilveren van overwaarde

‘Steenrijk’

In deze Nieuwsbrief besteden we aandacht aan de financieringsbehoefte van mensen die weliswaar ‘steenrijk’ zijn, maar toch over onvoldoende inkomen beschikken. Ofwel vanuit het gezichtspunt van financiers, ofwel vanuit eigen optiek om de gewenste levensstandaard te kunnen handhaven. Vaak zijn dit senioren. Vermogen is er voldoende, maar het zit ‘vast’ in de waarde van het eigen huis of de tweede woning, al dan niet in het buitenland.

Senioren zijn in dit kader: degenen die de AOW-leeftijd hebben bereikt of binnen 10 jaar zullen bereiken. Doorgaans hebben deze mensen een stabiel inkomens- en uitgavenpatroon. Echter, vanwege een lager pensioeninkomen, in combinatie met zwaardere verstrekkingsnormen kunnen zij meestal minder lenen dan voorheen. Zelfs als de werkelijke woonlasten lager zouden uitvallen dan de huidige. Maatwerk is dan noodzakelijk. Dit probleem zal steeds vaker de kop opsteken nu het aantal senioren toeneemt.

Welke mogelijkheden zijn er?

  1. Je huis verkopen en een kleiner huis terugkopen of gaan huren;
  2. Het blooteigendom van je huis verkopen, of de volle eigendom verkopen (al dan niet tegen een lagere prijs dan de marktwaarde) en meteen weer terug huren (al dan niet tegen een lager dan gebruikelijke huur);
  3. Je lening niet aflossen, maar verlengen, met je huis als onderpand en voortaan genieten van lagere woonlasten, omdat de rente nu zo laag staat;
  4. Je lening verhogen, met je huis als onderpand en het ontvangen bedrag langzamerhand opsouperen.

Verkopen, maar toch blijven wonen?

Een combinatie van een kleiner huis terugkopen en een nieuwe lening aangaan die is afgestemd op je inkomensbehoefte kan natuurlijk ook. Mogelijkheid 1 is verder vrij evident en komt vaak voor, hoewel je ook daar tegen financieringsproblemen aan kunt lopen. De andere mogelijkheden zien op situaties waarbij men het liefst zo lang mogelijk in de oude vertrouwde omgeving wil blijven wonen. Het huis verkopen, maar jezelf wel het woongenot voorbehouden, komt nog niet zo vaak voor in Nederland. In Spanje is dit momenteel een rage. Professionele kopers zijn er bij ons nog maar mondjesmaat en worden toch wat wantrouwig bekeken. Kopers uit eigen kring hebben vaak onvoldoende financiële middelen tot hun beschikking en van een echte onderhandse markt is nog geen sprake.

Hypotheek verlengen of verhogen

De meeste mensen met een dergelijke wens zijn dus nog op het verlengen of verhogen van de financiering aangewezen. Gelukkig zijn er de laatste tijd partijen bijgekomen die producten aanbieden die op deze markt zijn toegesneden. Daarbij ongetwijfeld geholpen door onder andere de NHG, die ook haar normen voor deze groep heeft bijgesteld.

De Senioren Hypotheek, de Opeet Hypotheek en het Overwaarde Plan zijn alle maatwerk producten die worden aangeboden door enkele gerenommeerde partijen. Het voordeel is:

  • Dat mensen in hun eigen vertrouwde huis kunnen blijven wonen;
  • Dat er liquiditeiten beschikbaar worden gesteld, als aanvulling op het inkomen;
  • Dat diverse (zorg)kosten gemakkelijk betaald kunnen worden;
  • Dat men dus een zorg minder heeft.

Wij merken dat er steeds meer belangstelling is voor deze dienstverlening en bijbehorende producten. Een positieve ontwikkeling is dat er door de banken ruimere normen worden gehanteerd met betrekking tot het inkomen.

Beoordeling op basis van ‘werkelijke lasten’

De beoordeling vindt plaats op basis van de ‘werkelijke lastennorm’. Dit houdt in dat de bank simpelweg alleen controleert of het inkomen in de nieuwe situatie hoog genoeg is om de werkelijke hypotheeklasten te kunnen betalen. Dit wijkt dus af van de standaard hypotheekbeoordeling, waarbij fictieve normen worden gehanteerd en vooral ook fors afgelost moet worden. Bij stellen die hiervoor in aanmerking willen komen, moet 1 van beiden wel AOW-gerechtigd zijn.

Andere inkomstenbronnen

Naast de werkelijke lasten wordt ook rekening gehouden met andere inkomstenbronnen, zoals:

  • Inkomen uit een eigen oudedagsvoorziening, zoals een uitkerende lijfrenteverzekering of bankspaarrekening. Hierbij kan het wel verschil uitmaken of de uitkering tijdens de hypotheekaanvraag al is ingegaan of nog moet ingaan. In het laatste geval zijn sommige hypotheekverstrekkers minder soepel.
  • Inkomen uit vrij vermogen, zoals spaargeld of beleggingen. Die stellen dit ‘inkomen’ op 3% van het vrije vermogen. Vrij vermogen is geld waar je vrij over kunt beschikken. Hieronder kunnen bijvoorbeeld ook huurinkomsten uit een tweede woning vallen.

Renteopslag

Voor deze producten worden geen standaard rentes berekend. Men moet rekening houden met een opslagpercentage. Aangezien het hier maatwerkproducten betreft, zult u dan ook niet uitkomen bij partijen die op internet met de laagste tarieven schermen. Als onafhankelijk adviseur selecteren wij voor u echter wel de financieringspartij die voor 100% aansluit bij uw wensen.