Verwachte rendementen 2018.Q4

Behalve het kunnen vergelijken van rendementen uit het verleden, is het natuurlijk ook interessant om inzicht te krijgen in de verwachtingen voor de komende jaren. De uitkomsten hiervan hangen voor een groot deel samen met de beleggingshorizon die u heeft en de fase waarin wij ons bevinden in de ‘business cycle’ (conjunctuur cyclus voor de middellange termijn). Om u ook hierbij enig richtinggevoel te geven, zonder te pretenderen over een glazen bol te beschikken, hebben wij het volgende overzicht gemaakt voor dezelfde risicoprofielen als hierboven.

Defensieve portefeuilles

1 jr. verwacht 1 jr. min. 5 jaar 10 jaar 15 jaar 25 jaar 35 jaar Volatiliteit (SD)
2,8% -11,4% 1,8% 2,9% 3,4% 4,0% 4,4% 7,7%

Neutrale portefeuilles

1 jr. verwacht 1 jr. min. 5 jaar 10 jaar 15 jaar 25 jaar 35 jaar Volatiliteit (SD)
3,9% -15,9% 2,9% 4,3% 4,6% 4,9% 5,3% 11,1%

Offensieve portefeuilles

1 jr. verwacht 1 jr. min. 5 jaar 10 jaar 15 jaar 25 jaar 35 jaar Volatiliteit (SD)
5,1% -21,7% 4,0% 5,4% 5,6% 5,7% 6,0% 14,8%

Bron: Opal scenarioplanner van Ortec Finance per 16-01-2019.

‘1 jr. min.’ (1jr. minimaal) geeft het rendement na 1 jaar weer bij sterk tegenvallende beursontwikkelingen. De verwachting is dan dat het rendement na 1 jaar met een waarschijnlijkheid van 97,5% boven dit niveau ligt. ‘Volatiliteit (SD)’ geeft weer hoe gevoelig de portefeuille is voor koersschommelingen.

Opvallend is natuurlijk dat het verwachte rendement over een periode van 1 jaar, hoger ligt dan het verwachte rendement over een periode van vijf jaar. Dit heeft te maken met de mate van voorspelbaarheid die bij een 1-jaars periode groter is dan bij een 5-jaars periode. Voor langere periodes wordt die onzekerheid weer teniet gedaan doordat rendementen dan naar hun lange termijn gemiddelden tenderen en de invloed van de ‘business cycle’ kleiner wordt.

Verwachtingen middellange termijn

Dit komt goed vaar voren in onderstaande afbeelding. Zij toont voor de middellange termijn (1 – 5 jr.) de verwachtingen t.o.v. de langjarige trend (de 0-lijn).

Bron: Quarterly Outlook, December 2018, Ortec Finance.

Momenteel verkeren wij in een milde ‘Contraction-phase’. Dit wordt gekenmerkt door afnemende groei en afnemende rendementen. Groei en rendement liggen dan onder het langjarig gemiddelde. Ook voor de korte tot middellange termijn is dit het meest waarschijnlijke scenario (de 50% interval). Dit wordt ingegeven door hoge en nog steeds groeiende schuldenniveaus bij zowel overheden als bij bedrijven, in combinatie met vertragende economische groei, lage werkloosheid (wat de groeimogelijkheden beperkt en leidt tot looninflatie) en toenemende risico-opslagen op bedrijfsobligaties (waardoor de kosten van kapitaal hoger worden, wat ten koste gaat van de winst). Dit geldt zowel voor Europa als voor de Verenigde Staten. Overigens wordt momenteel de kans op een verdere verslechtering t.o.v. het huidige niveau ingeschat op 40% en een lichte verbetering op 60%.

Verwachtingen korte termijn

De korte termijn kan veel ‘hoekiger’ verlopen. Dit wordt in onderstaande grafiek duidelijk. Het hoekiger patroon weerspiegelt de toegenomen volatiliteit op de effectenbeurzen. Aangezien de korte termijn qua richting zeer beïnvloed wordt door de waan van de dag, valt over het toekomstig verloop daarvan nauwelijks wat te zeggen. De algehele verwachting is wel dat de hogere volatiliteit blijft voortduren.

Bron: Quarterly Outlook, December 2018, Ortec Finance.

Welke acties kunt u op basis van deze bevindingen nemen? Ons antwoord hierop is eigenlijk altijd hetzelfde: regelmatig (laten) checken of uw uitgangspunten en financiële doelstellingen nog hetzelfde zijn, of uw doelstellingen nog steeds haalbaar zijn op basis van de boven geschetste rendementsverwachtingen en of de bijbehorende risico’s (de koersschommelingen en de illiquiditeit van sommige beleggingsvormen) nog steeds aanvaardbaar voor u zijn.

Dit is een sterk persoonlijke afweging waardoor geen algemene aanbevelingen te geven zijn. Timing van markten (sell high, buy low) klinkt mooi maar is in de praktijk meestal gedoemd te mislukken. Het uitstappen is nog wel enigszins te timen, kijkend naar gerealiseerde rendementen. Het vervolgens weer instappen, of eigenlijk het verzuimen daarvan en het achter de markt aanlopen (die altijd sneller gaat dan je als particuliere belegger kunt volgen), is de grote valkuil.