Verwachte rendementen – december 2020

Aan het begin van het kwartaal kijken we altijd achteruit: wat laten de rapportages van de diverse asset managers zien. In de tweede helft van het kwartaal kijken we vooruit. Wat mag u realistisch gezien op zowel de korte- als de middellange- en de lange termijn aan rendement verwachten.

Licht aan het einde van de tunnel?

Ook al weten we dat we ons niet mogen laten leiden door de waan van de dag, de verwachtingen worden voor een groot deel toch bepaald door het momentum. Na een zomer waarin de grauwsluier van het voorjaar weggetrokken leek, begon het vanaf september weer wat ongemakkelijk te voelen met stijgende besmettingscijfers. In oktober was de tweede golf een feit en bevonden de beurzen zich weer in mineur. Begin november kregen we een ongehoord spannende race naar het Witte Huis, hetgeen de onzekerheid op de markten niet ten goede kwam.

Na een paar weken spanning werd eindelijk duidelijk wie de nieuwe president zou worden. De opluchtingsrally zette echter met name in toen meldingen binnenkwamen dat een aantal vaccins zeer goede testresultaten hadden behaald en er wellicht al vanaf januari 2021 begonnen kon worden met inenten. Vooral cyclische waarden, die lange tijd onder druk stonden, konden daardoor een behoorlijk been bijtrekken. Inmiddels is de beurs weer wat tot rust gekomen, maar de vooruitzichten voor het nieuwe jaar zijn zeer belovend. Onderstaande grafiek laat dat nog niet goed zien, maar tussentijdse outlooks van dataleveranciers slaan een behoorlijk positieve toon aan.

Bron: Quarterly Outlook september 2020, Ortec Finance

Middellange termijn (komende 3 tot 5 jaar)

Aan het begin van het jaar leek de Recovery fase aanstaande (zie de groene lijn). Groei en rendement liggen dan nog wel onder het langjarig gemiddelde, de 0-lijn in de grafiek, maar bewegen richting de 0. Door de Covid-19 pandemie hield de Contraction fase echter aan en pas nu, na de Amerikaanse presidentverkiezingen en de positieve testresultaten met vaccins, lijkt de Recovery fase echt door te breken. De vooruitzichten voor 2021 zijn positief en voor 2022 en verder worden vooralsnog slechts lichte schommelingen verwacht.

Verdere ontwikkelingen lijken vooral ingegeven door de mate waarin overheden ook fiscaal gaan stimuleren. De centrale banken hebben de kar getrokken het afgelopen jaar, nu moeten overheden het stokje overnemen. Er zullen nog wat zombiebedrijven omvallen, maar al te grote schades lijken voorlopig voorkomen door enerzijds de steunmaatregelen die genomen zijn en anderzijds de terugkeer naar iets meer normaal zodra het aantal vaccinaties een kritische massa bereikt.

Bron: Quarterly Outlook september 2020, Ortec Finance

 

Lange termijn verwachtingen (10 jaar en verder)

In tegenstelling tot de korte en middellange termijn is het vooruitzicht voor de langere termijn negatiever geworden. Dit komt al enigszins tot uiting in de rendementsverwachtingen hieronder, maar zal begin volgend jaar naar verwachting nog verder neerwaarts worden bijgesteld.

Belangrijkste oorzaken van deze lange termijn bijstelling is:

  1. de verwachting dat de lage renteomgeving nog zeer lang zal aanhouden (zie afbeelding hieronder), onder andere omdat er momenteel veel lang lopende staatsleningen worden uitgegeven tegen zeer lage rentes;
  2. dat de inflatie langere tijd laag zal blijven, met name door verminderde arbeidsproductiviteit en
  3. dat het investeringsniveau relatief laag zal blijven, onder andere door vergrijzende samenlevingen. Deze trend zal pas op termijn worden gekeerd zo is de verwachting door verdere technologische ontwikkelingen, structurele hervormingen en beter presterende opkomende landen (zoals China en India).

Bron: Quarterly Outlook september 2020, Ortec Finance

Rendementsverwachtingen

Met welke rendementen mag u rekening houden? Dit hangt voor een groot deel af van uw beleggingshorizon en van de fase waarin wij ons bevinden in de business cycle, de conjunctuurcyclus voor de middellange termijn.

Om u concreet handvatten mee te geven voor de rendementen die u mag verwachten, hebben wij een drietal beleggingsprofielen doorgerekend bij diverse beleggingshorizonnen. Wij maken gebruik van de data en de scenarioplanner Opal van Ortec Finance. Ortec is een onafhankelijke provider van financiële data en scenario analyse software. Het bedrijf heeft geen banden met vermogensbeheerders en verkoopt geen financiële producten.

Defensieve portefeuilles

1 jaar 1 jr. min. 5 jaar 10 jaar 15 jaar 25 jaar 35 jaar Volatiliteit
3,1% -11,3% 1,8% 1,8% 2,3% 3,1% 3,6% 7,8%

Neutrale portefeuilles

1 jaar 1 jr. min. 5 jaar 10 jaar 15 jaar 25 jaar 35 jaar Volatiliteit
3,9% -16,4% 3,4% 3,2% 3,5% 4,1% 4,6% 11,1%

Offensieve portefeuilles

1 jaar 1 jr. min. 5 jaar 10 jaar 15 jaar 25 jaar 35 jaar Volatiliteit
5,2% -22,3% 4,7% 4,3% 4,5% 4,9% 5,4% 14,8%

Bron: Opal scenarioplanner van Ortec Finance per 02-12-2020.

‘1 jr. min.’ (1 jaar minimaal) geeft het rendement na 1 jaar weer bij sterk tegenvallende beursontwikkelingen. De verwachting is dat het rendement na 1 jaar met een waarschijnlijkheid van 97,5% boven dit niveau ligt.

‘Volatiliteit’ geeft de standaarddeviatie weer, de gevoeligheid van de portefeuille voor koersschommelingen. Groen betekent hoger dan vorig kwartaal; rood is lager dan vorig kwartaal; grijs is hetzelfde als vorig kwartaal.

Het eerste dat opvalt is dat alle verwachtingen naar beneden zijn bijgesteld ten opzichte van juni. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de rebounce na het zeer slechte tweede kwartaal: the only way was up. Verder is opvallend dat de korte tot middellange termijnen het beter doen dan de 10 en 15-jaars termijn. Dit heeft enerzijds te maken met het aflopende effect van de huidige stimuleringsmaatregelen en anderzijds met de neerwaarts bijgestelde lange termijn vooruitzichten.

Wat betekent dit voor u?

In ieder geval dat een groot deel van de angst uit de markt verdwenen is en dat de vooruitzichten voor de korte tot middellange termijn redelijk gunstig zijn. Voor de lange termijn ziet het er relatief minder gunstig uit. Deze rendementsverwachtingen worden minder vaak bijgesteld, maar hebben wel grote invloed op uw lange termijn doelstellingen.

Dient u actie te ondernemen? Ons antwoord hierop is eigenlijk altijd hetzelfde: dit hangt af van uw persoonlijke situatie en uw risicobereidheid. Het is daarom van belang om regelmatig te laten checken of uw uitgangssituatie en uw financiële doelstellingen nog kloppen, of uw doelstellingen nog steeds haalbaar zijn gezien gewijzigde rendementsverwachtingen en of de bijbehorende risico’s voor u aanvaardbaar zijn. Uiteraard helpen wij u hier graag bij.