Verwachte rendementen – juni 2020

Aan het begin van het kwartaal kijken we altijd achteruit: wat laten de rapportages van de diverse asset managers zien. In de tweede helft van het kwartaal kijken we vooruit. Wat mag u realistisch gezien op zowel de korte- als de middellange- en de lange termijn aan rendement verwachten.

Korte termijn

Ook al weten we dat we ons niet mogen laten leiden door de waan van de dag, de verwachtingen worden voor een groot deel toch bepaald door de omstandigheden van het moment, het momentum. Was het drie maanden geleden nog bijna euforisch met wat wolkjes aan de hemel, inmiddels zijn we al bijna gewend aan het nieuwe normaal.

Bron: Quarterly Outlook, maart 2020, Ortec Finance.

In ons dagelijks leven is dat het geval. Op de beurs, die altijd gelijk heeft, waar alle plussen en minnen samenkomen en verwachte verliezen en winsten snel in beurskoersen worden verdisconteerd, lijkt de oude wereld het weer voor het zeggen te hebben. Overall gezien is dat zo, zoom je echter in op specifieke sectoren dan heeft er een aardverschuiving plaatsgevonden. Wat betekent dit voor breed gespreide portefeuilles, waar veel van het sectorrisico is weggedivercifieerd?

Vooruitkijken in het verleden

Voordat we naar de toekomst kijken, nemen we eerst eens een kijkje in het verleden. Hoe keken we toen naar de toekomst? Wat was drie jaar gelden de kans dat we uitkwamen op het punt waarop we nu staan? In onderstaande grafiek wordt dat in beeld gebracht voor een breed gespreide portefeuille met een neutraal beleggingsprofiel.

Verwachting op basis van een neutrale asset mix uitgaande van 50% obligaties (60% staatsobligaties en 40% bedrijfsobligaties), 25% wereldwijd gespreide aandelen en 25% alternatieve beleggingen, waaronder vastgoed; halfjaarlijkse herbalancering om op de oorspronkelijke asset mix te blijven en gedeeltelijke afdekking van het valutarisico. Bron: Quarterly Outlook, maart 2020, Ortec Finance.

De koersbeweging van maart 2020 lijkt dan onderdeel van een logische correctie van te ver opgelopen koersen. En voor de zoveelste keer maken we mee dat correcties nooit op commando plaatsvinden, maar dat we wakker geschud worden door plotseling opvliegende zwarte zwanen die tot dan toe door het riet aan het oog onttrokken waren.

Back to the future

Van het historisch kader naar de vooruitzichten, waarbij we qua verwachting aansluiten bij Ortec Finance. Ortec Finance (hierna: Ortec) is een onafhankelijke provider van financiële data en scenario analyse software. Het bedrijf heeft geen banden met vermogensbeheerders en verkoopt geen financiële producten.

In haar laatste update geeft Ortec aan dat voor de korte termijn gerekend mag worden op een forse positieve correctie. Deze correctie heeft inmiddels al grotendeels plaatsgevonden. Door de onzekerheid die de lockdowns met zich meebrengen is een wereldwijde recessie onvermijdelijk en de ‘business cycle’, de conjunctuurcyclus voor de middellange termijn is terug in haar ‘Contraction-phase’ geschoten (de blauwe lijn in grafiek hieronder). Aan het begin van het jaar leek de ‘Recovery-phase’ aanstaande (zie de groene lijn). Groei en rendement liggen dan nog wel onder het langjarig gemiddelde, de 0-lijn in de grafiek, maar bewegen richting de 0.

Bron: Quarterly Outlook, maart 2020, Ortec Finance.

Voor 2021 verwacht Ortec een U-vormig herstel (ook al lijkt het in de grafiek op een V) als gevolg van de overheids- en centrale banken stimuli. Het herstel zal gepaard gaan met aanhoudend volatiele markten, oftewel grote koersbewegingen. In werkelijkheid denken wij dat de U meer een langgerekte W zal worden, die schuin omhoog wordt geschreven. Er liggen nog steeds veel risico’s op de loer. Naast nieuwe uitbraken en daarop volgende lockdowns zijn dat een harde Brexit, en het regelmatig oplaaiende handelsconflict tussen de VS en China. Wat we echter ook zien zijn sectoren die wel profiteren van een maatschappij ‘op afstand’. En ook na het vinden van een vaccin zal niet alles meer terug keren naar het oude.

Een belangrijke factor die oplopende koersen ondersteunt is TINA (There Is No Alternative). Door de lage of negatieve rendementen op spaargeld en obligaties is er een constante vraag naar aandelen. En het stuwmeer aan besparingen is de afgelopen maanden alleen maar opgelopen bij consumenten. Zelfs Amazon, Bol.com en Alibaba konden dit niet volledig opsouperen.

Rendementsverwachtingen

Met welke rendementen mag u rekening houden? Dit hangt voor een groot deel af van uw beleggingshorizon en van de fase waarin wij ons bevinden in de ‘business cycle’, de conjunctuurcyclus voor de middellange termijn.

Om u concreet handvatten mee te geven voor de rendementen die u mag verwachten, hebben wij een drietal beleggingsprofielen doorgerekend bij diverse horizonnen. Wij maken gebruik van de data en de scenarioplanner Opal van Ortec Finance.

Defensieve portefeuilles

1 jaar 1 jr. min. 5 jaar 10 jaar 15 jaar 25 jaar 35 jaar Volatiliteit
4,8% -11,1% 2,7% 2,5% 2,8% 3,4% 3,9% 7,8%

Neutrale portefeuilles

1 jaar 1 jr. min. 5 jaar 10 jaar 15 jaar 25 jaar 35 jaar Volatiliteit
7,3% -16,2% 4,3% 3,9% 4,0% 4,5% 4,9% 11,1%

Offensieve portefeuilles

1 jaar 1 jr. min. 5 jaar 10 jaar 15 jaar 25 jaar 35 jaar Volatiliteit
9,4% -22,1% 6,0% 5,2% 5,2% 5,4% 5,6% 14,9%

Bron: Opal scenarioplanner van Ortec Finance per 02-06-2020. ‘1 jr. min.’ (1 jaar minimaal) geeft het rendement na 1 jaar weer bij sterk tegenvallende beursontwikkelingen. De verwachting is dat het rendement na 1 jaar met een waarschijnlijkheid van 97,5% boven dit niveau ligt. ‘Volatiliteit’ geeft de standaarddeviatie weer, de gevoeligheid van de portefeuille voor koersschommelingen. Groen betekent hoger dan vorig kwartaal; rood is lager dan vorig kwartaal; grijs is hetzelfde als vorig kwartaal.

Opvallend is dat het verwachte rendement over een periode van 1 jaar hoger ligt dan het verwachte rendement over een periode van vijf jaar. Dit heeft enerzijds te maken met de mate van voorspelbaarheid die bij een 1-jaars periode groter is dan bij een 5-jaars periode. Anderzijds wordt dit veroorzaakt door de fase waarin we ons bevinden in de business cycle. Een waarschuwing is op zijn plaats: de 1-jaars rendementen lijken inmiddels al voor een groot deel gerealiseerd.

Ten opzichte van begin dit jaar zijn bijna alle verwachte rendementen naar boven bijgesteld, zij het gering. Dat is op zich logisch na zo’n forse correctie; de kans op (gedeeltelijk) koersherstel is dan groot. De risico’s zijn echter ook groter, hetgeen blijkt uit de neerwaarts bijgestelde minimaal te verwachten rendementen over 1 jaar en de hogere volatiliteit.

Wat moet ik doen?

Dient u actie te ondernemen? Ons antwoord hierop is eigenlijk altijd hetzelfde: het is belangrijk om regelmatig te laten checken of de uitgangspunten en uw financiële doelstellingen nog kloppen, of uw doelstellingen nog steeds haalbaar zijn gezien gewijzigde rendementsverwachtingen en of de bijbehorende risico’s voor u aanvaardbaar zijn. De belangrijkste risico’s zijn, afgezien van eventuele valutarisico’s, koersschommelingen en de illiquiditeit van sommige beleggingsvormen. Of deze risico’s aanvaardbaar zijn is een persoonlijke afweging waarvoor geen algemene aanbevelingen bestaan.