Vermogensbeheerder onder de loep

In onze artikelenreeks over vermogensbeheerders, dit keer aandacht voor Dimensional Fund Advisors[1].Dimensional Fund Advisors, verder kortweg Dimensional, is opgericht in 1981 en belegt wereldwijd in aandelen en obligaties. Als gerenommeerde vermogensbeheerder heeft Dimensional circa EUR 550mrd onder beheer.

Dimensional onderscheidt zich van andere vermogensbeheerders door zoveel mogelijk gebruik te maken van wetenschappelijke onderzoek. Zo zijn bekende onderzoekers als Kenneth French en Nobelprijswinnaar Eugene Fama aan Dimensional verbonden. Het beleggingsbeleid van Dimensional is onder andere gebaseerd op de inzichten die zij vergaard hebben rondom verschillen tussen de verwachte rendementen van verschillende segmenten van de aandelen- en obligatiemarkten.

Eugene Fama, Nobel laureate, Dimensional Director, and Consultant

“In poring over statistical work, we try to document whether it’s really systematic or just a chance result. It’s like an ongoing crime scene, where you’re always learning stuff.”

De World Allocation Funds

Behalve fondsen die puur in aandelen of in obligaties beleggen, biedt Dimensional ook breed gespreide Multi-asset portefeuilles aan: de World Allocation Funds (WAF). De World Allocation Funds van Dimensional beleggen zowel in wereldwijde aandelen als in obligaties uit ontwikkelde landen. Daarbij ligt de verhouding tussen aandelen en obligaties vast, zodat de allocatie altijd passend is voor de risicohouding en beleggingshorizon van een belegger.

Een van de manieren waarop in de World Allocation Funds waarde wordt toegevoegd, is door goed te kijken naar de bijdrage aan het totale risico, van zowel de aandelen- als de obligatiebeleggingen in het fonds. In een fonds met een relatief grote allocatie naar aandelen, wordt het risico van het fonds als geheel sterk bepaald door die aandelenallocatie. Dat betekent dat er in zo’n fonds ruimte ontstaat om binnen het obligatiegedeelte wat meer risico te nemen. Het risico van de portefeuille als geheel verandert daardoor slechts weinig, terwijl het fonds zich kan richten op hogere verwachte rendementen.

Bij de gemengde fondsen van Dimensional zie je daarom dat als de aandelenweging hoger wordt, de duration[2] en dus het risico en het verwachte rendement van de obligaties ook stijgt. Die trend zie je bij veel andere fondsen niet (zie afbeelding hieronder). Bij de defensievere fondsen wordt bewust gekozen voor een lage duration, waardoor het totale risico van de portefeuille afneemt (zie de lichtgroene staven). Bij de fondsen van veel andere beheerders is de duration vaak bij alle risicoprofielen min of meer gelijk (donkergroene staven).

Bovendien zie je bij die fondsen dat de gemiddelde duration een stuk hoger is. Daardoor houden de obligatiebeleggingen in die fondsen de volatiliteit veel moeilijker binnen de perken. In het turbulente jaar 2022, waarin de rente in korte tijd fors steeg, leidde dit tot forse koersdalingen op het obligatiedeel van de portefeuille.

In het verleden behaalde resultaten, bieden geen garantie voor de toekomst.
Opmerking: Rendementen voor de Morningstar-categorie zijn berekend met behulp van de maandelijkse omzet stroom (EUR) die beschikbaar is op Morningstar Direct.

World Allocation 60/40 Fund

Het World Allocation 60/40 Fund is gelanceerd in 2015. Dit fonds wordt actief beheerd en heeft een omvang van EUR 2,3mrd. 60/40 wil zeggen dat het fonds 60% van het vermogen in aandelen belegt en 40% in obligaties. De maximale daling van het Dimensional 60/40 fonds is in 2022 beperkt gebleven tot -10,6%, veel minder dan het gemiddelde van -14,5%. Ook is het fonds sneller hersteld. De daling in het kalenderjaar 2022 (t/m oktober) was -7,2%, aanzienlijk minder dan het gemiddelde van -13,0%.

Ook op langere termijn doet het fonds het erg goed met een waardestijging van 37,4% sinds lancering in 2015, tegen het gemiddelde van 27,7%.

Beleggingsvisie

Dimensional gelooft dat markten de beschikbare informatie razendsnel in de actuele koersen verwerken. Dat betekent dat zijgericht is op de langere termijn die hoort bij verstandig beleggen, zonder te veel te worden beïnvloed door optimisme of pessimisme.

Research laat duidelijk zien dat beleggers die zich wel door zulke emoties laten leiden gemiddeld veel lagere rendementen behalen dan beleggers die zich gedisciplineerd aan een goed plan houden. Als beleggers reageren op korte-termijnbewegingen of proberen deze te voorspellen, leidt dit vaak tot mindere resultaten. Dit komt doordat het missen van slechts een paar dagen van hoog rendement enorme gevolgen kan hebben voor het totaalrendement en de groei van vermogen.

Uiteindelijk zijn geduld en discipline en een goed plan dat is gebaseerd op de doelstellingen, omstandigheden en voorkeuren van de eindbelegger, de belangrijkste gereedschappen om tot goede uitkomsten te komen.

Beleggingsbeleid bij grote schommelingen op de financiële markten.

Grote schommelingen op de markten leiden vaak tot beslissingen met slechte uitkomsten. Daarom is het belangrijk dat beleggers zich laten bijstaan door onafhankelijk adviseurs die de doelstellingen, omstandigheden en voorkeuren van de klant centraal stellen en daaromheen een goed plan maken en dat ook uitvoeren met geduld en discipline.

Rendement en kosten* 

Dimensional Fund Advisors 1jrs rendement 3jrs rendement 5jrs rendement Kosten per jaar
World Allocation 60/40 -8.03% 2.57% 3,33% 0,33%
World Allocation 40/60 -7.26% 0,96% 1.81% 0,32%
World Allocation 20/80 -6,74% -0.78% 0,10% 0,31%

*Morningstar

De fondsen van Dimensional zijn niet rechtstreeks door particuliere beleggers aan te kopen. Ze worden alleen aangeboden via geselecteerde adviseurs zoals CapitalCare Company.

[1] Dit artikel is tot stand gekomen zonder medewerking van Dimensional Fund Advisors en is gebaseerd op publiek beschikbare informatie.

[2] Duration is een maatstaf voor rentegevoeligheid van obligaties. Hoe langer de resterende looptijd, des te sterker obligatiekoersen reageren op een renteverandering en hoe hoger de duration. Vuistregel hierbij is: stijgt of daalt de rente met 1%, dan fluctueert de waarde van de obligatie met 1% maal de duration.