Vermogensbeheerder aan het woord

Robeco Multi Asset Income is een van de oudste Nederlandse profielfondsen met een bijna 30-jarige historie en het heeft de maximale score van 5 sterren bij Morningstar, een onafhankelijk onderzoeksbureau op het gebied van beleggingsfondsen. Het fonds belegt voor ca. 75% in Europese obligaties en voor ca. 25% in wereldwijde aandelen en kan daarmee als defensief worden bestempeld.

Het fonds wordt beheerd door het Investment Solutions team van Robeco, dat naast de multi-asset fondsen ook verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld Robeco ONE en de Robeco Life Cycle fondsen. Dit zijn allemaal fondsen die in een waaier aan vermogenscategorieën beleggen. We spraken met Ruud van Suijdam, een van de fondsmanagers uit het beheerteam van Robeco Multi Asset Income.

Kan je een korte toelichting geven op de portefeuille van Robeco Multi Asset Income?

Robeco Multi Asset Income is een gemakkelijke totaaloplossing voor de belegger die met een lager risico zijn financiële langetermijndoelen wil bereiken. Om dat te bereiken belegt het fonds met name in obligaties, maar ook in aandelen, onroerend goed en andere alternatieve beleggingen.

Bij Robeco zien jullie jezelf als ‘The Investment Engineers’. Hoe komt dit tot uiting in jullie beleggingsproces en -aanpak?

In ons Multi Asset beleggingsproces maken we op verschillende niveaus veel gebruik van modellen om de beleggingsbeslissingen te ondersteunen.  Als we een besluit nemen om ergens in te beleggen, toetsen we aan de hand van een model of het risico van die belegging passend is voor de portefeuille. Hierbij kijken we vooral of we de risico/rendementsverhouding van de portefeuille verder kunnen verbeteren.  Ook de fondsen waarin we beleggen, maken veel gebruik van kwantitatieve data om hun portefeuille samen te stellen. Een voorbeeld hiervan is factorbeleggen, waarbij we met een computermodel de aandelen selecteren die relatief interessant geprijsd zijn, een positief momentum hebben en/of een positieve winstgevendheid laten zien.

Het is vast lastig om verschillende beleggingscategorieën met elkaar te vergelijken. Hoe doen jullie dat?

We hebben daar een uitgebreid raamwerk voor ontwikkeld. Het uitgangspunt is het risico van de portefeuille, dat altijd binnen een vastgestelde limiet moet blijven. Op basis van het gewenste risico wordt een portefeuilleverdeling gemaakt. De verwachting is dat deze verdeling ertoe leidt dat op de lange termijn het gewenste rendement wordt behaald. Het startpunt voor Robeco Multi Asset Income is de portefeuilleverdeling van 75% in Europese obligaties en 25% in wereldwijde aandelen.

 Dit noemen we de strategische asset allocatie. Het is altijd goed om te toetsen of de verwachte rendementsdoelstelling ook inderdaad wordt behaald. Hiervoor nemen we een kortere horizon van zo’n 5 jaar. Zijn voor deze termijn aandelen of juist obligaties relatief aantrekkelijk? De portefeuilleverdeling van 75% en 25% passen we voor de middellange termijn op deze visies aan. Hieruit volgt de tactische asset allocatie.

 Momenteel vinden wij obligaties bijvoorbeeld minder aantrekkelijk en krijgen ze dus een lager dan gemiddeld gewicht in de portefeuille. Voor het bouwen van een goede portefeuille is het ook belangrijk om korte termijntrends en -ontwikkelingen nauwlettend te volgen. Deze bieden namelijk mogelijkheden om verder waarde aan de portefeuille toe te voegen. Bijvoorbeeld door een bepaalde regio tijdelijk extra gewicht te geven of in te spelen op valutaontwikkelingen.

Wat doen jullie bij grote schommelingen op de financiële markten?

Ons beleggingsproces voor tactische asset allocatie is te allen tijde onze leidraad. Dat model bestaat uit drie elementen. We kijken naar de macro-economische situatie, zijn beleggingscategorieën duur of juist goedkoop en naar het sentiment. Tijdens de onrust op de financiële markten eind 2018 was het voor ons duidelijk dat de macro-economische omgeving niet zodanig zou verslechteren, dat de koersen daarop zo fors zouden moeten inleveren. Het sentiment gaf ook aan dat we in een fase van ‘overdrijving’ zaten. We hebben daarom juist extra ingezet op een snel herstel, wat uiteindelijk begin 2019 inderdaad doorkwam.

Hoe belangrijk is duurzaam beleggen in de portefeuille van Robeco Multi Asset Income?

Erg belangrijk. Robeco is al in 1999 begonnen met duurzame beleggingen. Al onze beleggingsfondsen moeten voldoen aan onze maatschappij, milieu en bestuur standaarden. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven die duurzaamheid in hun beleid verankeren het beter doen dan bedrijven die daar geen aandacht aan besteden. Dit werkt één-op-één door in alle Robeco-fondsen. Robeco Multi Asset Income belegt vooral in Robeco-fondsen, zodat het fonds als vanzelf hoog scoort op gebied van duurzaam beleggen.? 

Hoe verschilt jullie aanpak van duurzaam beleggen ten opzichte van andere fondshuizen, en waarom hebben jullie hiervoor gekozen?

RobecoSAM is de dochteronderneming van Robeco in Zürich die zich vooral richt op duurzaamheidsonderzoek. Ze screenen meer dan 4600 bedrijven wereldwijd op 600 duurzaamheidspunten. Hierbij krijgen ondernemingen zogenoemde ‘Smart ESG’ scores, die naar een reeks maatstaven kijken om te zien hoe duurzaam een onderneming is. Daardoor kunnen we heel goed verklaren waarom een bepaald bedrijf beter scoort op duurzaamheid dan een ander. Deze score is een factor bij de aandelen- en obligatieselectie. Daarnaast is Robeco ook erg actief in ‘Engagement’, we gaan met een onderneming in dialoog om verbetering te realiseren op duurzaamheidsgebied.

Voor wie is het fonds geschikt, wat bedragen de kosten en wat bedroeg het rendement in de afgelopen jaren?

Robeco Multi Asset Income is geschikt voor een belegger die op een eenvoudige wijze wil beleggen in een zeer breed gespreide portefeuille met een beperkt risico maar met een aantrekkelijk rendement waarbij het beste van Robeco gecombineerd wordt in één beleggingsoplossing. De totale lopende kosten bedragen 0,58% en het rendement over de afgelopen 10 jaar bedroeg 5,44%.

Overige cijfers per 31-03-2019

2019.Q1 1 jaar 3 jaar 5 jaar Stnd. Deviatie Sharpe ratio
6,25% 4,45% 3,67% 4,07% 3,29% 1,18