Vermogensbeheerder aan het woord: Optimix

Wie is Optimix?

Optimix is een actieve belegger. Wij zijn ervan overtuigd dat er in iedere beleggingsomgeving beleggingskansen te vinden zijn. Ook veranderen de beleggingsrisico’s van de ene beleggingsomgeving ten opzichte van de andere. Om hierop te kunnen inspelen, hebben onze mandaten ruime bandbreedtes. Aan het woord is Jelte de Boer, een van de fondsmanagers van Optimix Mix Fund (zie foto).

Ons vlaggenschip fonds is Optimix Mix Fund. Dit fonds is in 1983 gestart en voert een actief beleggingsbeleid met een gebalanceerd risicoprofiel. Wij voeren een actieve asset allocatie en zoeken hierbij de beste beleggingsinstrumenten, zowel actief als passief. Wij zijn stijl agnostisch, bepaalde beleggingsstijlen passen immers beter bij een bepaalde beleggingsomgeving dan andere stijlen. Als actieve beleggers zoeken wij altijd naar de Optimale Mix aan beleggingen.

Optimix beheert momenteel € 2 miljard in verschillende multi-asset strategieën. Optimix is onderdeel van Handelsbanken en gevestigd te Amsterdam.

Wat zijn jullie beleggingsvooruitzichten?

Een van de belangrijkste factor voor de huidige beleggingsomgeving betreft de ontwikkeling van inflatie. De prijzen van goederen en energie zijn sterk gestegen door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne. Inflatie is verder verbreed naar de dienstensector. Tijdelijke elementen zoals voedselprijzen en prijzen van auto’s kunnen komende maanden inflatiecijfers juist weer verlichten. Het is in onze ogen nog te vroeg om te concluderen dat er sprake is van een loon-prijs spiraal.

Centrale banken zijn gecommitteerd aan het bestrijden van inflatie. Aanpassingen in monetair beleid hebben direct impact op kapitaalmarkten. De nederlandse tienjaarsrente tikt de 2% aan. Aan het begin van dit jaar stond deze rente nog onder 0! Markparticipanten houden op dit moment rekening met een Fed beleidsrente van 3,7% per eind ’22. Hier is in onze ogen ruimte voor meevallers, zeker als inflatiecijfers matigen de komende maanden.

Kijken wij naar groei, dan is er nog steeds sprake van een positieve economische groei in 2022 en een groei van bedrijfswinsten. In 2022 en 2023 verwachten analisten verdere winstgroei. Veel ondernemingen kunnen hogere kosten doorbelasten. Alle sectoren toonden positieve winst-verrassingen in 2021 én in de eerste twee kwartalen van 2022.

Het sentiment onder beleggers is zeer somber. Verwachtingen over economie en winsten zijn laaggespannen. ‘Stagflatie’ (hoge inflatie en lage economische groei) lijkt het hoofdscenario onder beleggers. Hier is ruimte voor meevallers. Positionering en een uitstroom uit fondsen duiden op een negatieve houding ten aanzien van aandelen. Negatieve sentiment is vrijwel altijd een voedingsbodem voor aantrekkelijke toekomstige rendementen!

Per saldo verwachten wij een volatiel doch gunstig beursklimaat de komende 6 tot 12 maanden. Aandelen zijn te prefereren boven obligaties. Wij zijn selectief binnen aandelen, met een voorkeur voor lange termijn thema’s zoals grondstoffen en industrie en tactisch iets meer groei aandelen. Obligaties hebben een beperkte rol in een beleggingsportefeuille, maar worden aantrekkelijker. Wij houden vast aan inflatie-hedges via inflatie-linkers, grondstofaandelen en edelmetalen.

De belangrijkste risico’s zijn een blijvend hoge inflatie die een rem zet op economische groei, centrale bank beleid dat te snel en te veel verkrapt, escalatie oorlog in Oekraïne en de impact van de energiecrisis.

Zoals altijd geldt: als de beleggingsomgeving verandert, zullen wij onze portefeuilles daarop aanpassen. Dit is kenmerk van een actief beleggingsbeleid.

Maken jullie hierbij gebruik van scenario-analyse?

Wij maken gebruik van scenario’s als er meerdere mogelijkheden zijn voor bepaalde (economische) ontwikkelingen. Wij zien bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van inflatie drie scenario’s. In het eerste (maar minst waarschijnlijke) scenario zien we een terugkeer naar de periode vergelijkbaar met vorig decennium (2000-2010). Alle tijdelijke aanbod-gerelateerde bottlenecks verdwijnen en we keren terug naar een desinflatoire periode. Het tweede scenario (met de grootste kans) is een periode met hoge nominale economische groei. Dus positieve economische groei of een lichte groeivertraging en hogere inflatie. Hoge nominale groei is positief voor groei van bedrijfswinsten. Het derde scenario is stagflatie, waar een blijvend hoge inflatie een flinke rem zet op economische activiteit.

Bij de drie scenario’s zijn er andere beleggingscategorieën die het goed doen. Door de ontwikkeling van inflatie goed te blijven analyseren en de waarschijnlijkheid van de scenario’s te duiden, passen wij onze portefeuilles aan.

Wat zijn de verwachte rendementen per beleggingscategorie (in dit verband)?

Wij maken gebruik van verwachte rendementen volgens Ortec, een onafhankelijke leverancier van financiële data, voor de verschillende beleggingscategorieën.

Hoe gaan jullie om met over- en onderweging?

Optimix is een actieve belegger. Wij zijn van mening dat er in iedere beleggingsomgeving beleggingskansen te vinden zijn. Ook de beleggingsrisico’s veranderen van de ene beleggingsomgeving naar de andere. Om op de veranderende beleggingsomgeving te kunnen inspelen, hebben onze mandaten ruime bandbreedtes. Wij maken gebruik van de ruime bandbreedtes om portefeuille aan te passen op de beleggingsomgeving.

Laten jullie daarbij ook bepaalde thema’s of sectoren een rol spelen?

Naast een actief asset allocatiebeleid voeren wij ook een actief beleggingsbeleid binnen de beleggingscategorieën. Een actieve keuze van sectoren, thema’s en specifieke beleggingsinstrumenten zorgt voor extra toegevoegde waarde. Zo hebben onze keuzes voor inflatie gerelateerde beleggingen (inflation-linked bonds en grondstof aandelen) een flinke bijdrage geleverd aan onze outperformance dit jaar.

Wat doen jullie bij grote schommelingen op de financiële markten zoals we eerder hebben gezien dit jaar?

Grote schommelingen in financiële markten hebben impact op het sentiment van beleggers. Beleggers die angstig worden, stappen vaak uit op het verkeerde moment. De analyse van het sentiment van beleggers is een belangrijk onderdeel van ons beleggingsproces.

Tijdens de forse daling tijdens de coronacrisis in maart 2020 was het sentiment extreem negatief. In onze ogen was dit een historische koopkans. In maart/april 2020 hebben wij daarom onze aandelenweging voor een gebalanceerde portefeuille uitgebreid van 45% naar 60%. Dit vormde een goede basis voor toekomstig rendement.

Voor wie is het fonds geschikt, wat bedragen de kosten en wat bedroeg het rendement in de afgelopen jaren?

Optimix Mix Fund is geschikt voor beleggers die op zoek zijn naar actief beheerde portefeuille met een gebalanceerd risicoprofiel.

De afgelopen drie jaar steeg de intrinsieke waarden van Optimix Mix Fund met +19,8% (netto performance tot en met ultimo augustus 2022). Over dezelfde periode nam de benchmark van het fonds toe met 9,7%.

De beheervergoeding van het fonds bedraagt 0,72% per jaar. De Lopende Kosten bedragen 1,21% per jaar (Bron: Jaarverslag Optimix Investment Funds 2021)