Terugblik financiële markten

Het vierde kwartaal van 2019 was beleggers wederom gunstig gezind, met name de aandelenbeleggers. De positieve stemming werd aangewakkerd door de renteverlaging van de Fed in oktober. De zorgen van de Amerikaanse centrale bank over het handelsgeschil met China en de impact hiervan op de Amerikaanse economische groei brachten voorzitter Jerome Powell ertoe de beleidsrente voor de derde keer in 2019 met 0,25% te verlagen, waarbij aangetekend werd dat dit voorlopig de laatste stap zou zijn. Voor obligatiebeleggers verliep het vierde kwartaal minder gunstig, maar over heel 2019 werd gemiddeld een fraai rendement behaald van 5,8%.

Handelsconflict en Brexit
Het handelsdispuut tussen Amerika en China houdt de financiële markten nu twee jaar in zijn greep. De stemming van de markten wordt continu heen en weer geslingerd tussen angst voor escalatie aan de ene kant en hoop op een (echt duurzame) oplossing aan de andere kant. De slinger bewoog in het laatste kwartaal naar de voor beleggers gunstige kant. De aankondiging in oktober door president Trump dat een fase-1 deal op de tekentafel lag en het schrappen van nieuwe importheffingen die in december zouden ingaan, werden door beleggers positief ontvangen.

Ondertussen lijkt er ook schot te zitten in de afwikkeling van een ander langslepend dossier, namelijk dat van de Brexit. De glorieuze overwinning van Boris Johnson in de verkiezingen van december heeft ertoe geleid dat de ‘Prime Minister’ het mandaat heeft gekregen om zijn land uit de Europese Unie te loodsen. Daarmee komt een ware politieke soap tot een einde en wordt er een stuk onzekerheid uit de markt weggenomen. Wat  resteert is de onzekerheid over de toekomstige handelsrelatie met de Europese Unie. Een no-deal Brexit wordt nog steeds de grootste kans toegedicht.

De financiële markten
Naast alle politieke ontwikkelingen waren de kwartaalcijfers die bedrijven presenteerden doorgaans goed, wat beleggers vertrouwen gaf voor de toekomst. Op regionaal en landenniveau wisten ‘Emerging Markets’ niet te profiteren van het gunstige sentiment. De MSCI EM Index bleef steken op een jaarrendement van 20,6% in 2019. De Amerikaanse aandelenmarkt presteerde het best met een rendement van 33% voor de S&P 500 Index. Europese aandelen presteerden met een rendement van 26% buitengewoon goed, terwijl Japanse aandelen achter bleven. De bijzondere prestatie van aandelen moet in de context worden geplaatst van het zeer teleurstellend verlopen vierde kwartaal van 2018. Aandelenkoersen gingen toen fors onderuit, ondanks een forse stijging van de bedrijfswinsten met gemiddeld 13,5% in dat jaar. Een groot deel van de koerswinst van het afgelopen jaar moet worden beschouwd als herstel van de aandelenmarkten die in vrije val raakten in de correctie van eind 2018. De belangrijkste indices lieten het volgende beeld zien:

 

Aandelen Q4 1 jaar 3 jaar 5 jaar
Ontwikkelde markten 4,85% 27,67% 12,57% 8,74%
Opkomende markten 8,62% 20,60% 11,57% 5,61%
Alle markten 5,44% 26,60% 12,45% 8,41%

 

Obligaties Q4 1 jaar 3 jaar 5 jaar
Obligatiemix Euro -2,14% 5.94% 2,16% 2,12%
Obligatiemix Wereld -1,32% 4,87% 1,37% 1,40%
Bedrijfsobligaties Wereld 0,29% 9,41% 2,79% 2,32%

Bronnen: MSCI en BloombergBarclays, obligaties gehedged naar euro

 

Verwachtingen voor 2020
De verwachtingen voor 2020 zijn licht positief, omdat de economische groei naar verwachting zal uitbodemen. De wereldwijde rendementen zullen waarschijnlijk lager zijn dan in 2019. Het rendement op zowel aandelen als obligaties was uitzonderlijk vorig jaar. Bij een matige groei van de wereldeconomie in 2020 is er ruimte voor een bescheiden winstgroei. De lage inflatie en het aanhoudend zeer ruime monetaire beleid in combinatie met een dividendrendement pleiten voor aandelen. Voor obligaties dient in 2020 niet alleen rekening te worden gehouden met extreem lage rentes maar ook met hogere renterisico’s. De gemiddelde rentegevoeligheid is historisch hoog. Kleine rentestijgingen brengen  grotere dalingen van obligatiekoersen teweeg dan normaal. Een opsteker kan zijn als de door Amerika en China ingevoerde handelstarieven worden teruggedraaid en de geopolitieke spanningen afnemen.

Inmiddels is januari achter de rug. Het begin van de maand liet een gematigd positief beeld zien in het verlengde van eind 2019. In het tweede deel van de maand gooide het Corrona-virus roet in het eten, waardoor alle winst weer verdween. Wat dit betekent voor uw beleggingsrendement op middellange tot lange termijn leest u in onze volgende nieuwsbrief.