Terugblik financiële markten – tweede kwartaal 2021

Het tweede kwartaal stond in het teken van heropening van de economie, herstel van de groei, maar ook oplopende inflatie.  De vaccinatiegraad in de ontwikkelde landen is in dit kwartaal behoorlijk toegenomen, zodat de economische motor ook weer is gaan lopen. Hierdoor zijn de vooruitzichten voor de bedrijfswinsten sterk verbeterd. Daarnaast is de algehele consensus onder analisten inmiddels dat de toegenomen inflatie van tijdelijke aard is en dat de rente niet gaat stijgen en op een laag niveau blijft. Ook de centrale banken zorgen hiervoor met hun accommoderend beleid, dat zij de rest van het jaar zullen voortzetten.

Dit alles leidde in de afgelopen maanden tot nieuwe records op de aandelenmarkten. Zowel in de VS als hier in Europa bereikten diverse beurzen de hoogste stand van het jaar. Wereldwijd stegen de aandelenbeurzen in het tweede kwartaal met zo’n 6%. Olie en andere grondstoffen kenden eveneens een goed kwartaal. De obligatiemarkten hebben nog steeds last van de opgelopen rente. Niettemin was hier sprake van koersherstel en het verlies van het eerste kwartaal kon deels worden goed gemaakt. Met name de koersen van bedrijfsobligaties veerden op.

Het economische herstel lijkt zich in de tweede helft van 2021 over alle regio’s en landen uit te breiden. Gesteund door de hogere vaccinatiegraad en aanhoudende budgettaire en monetaire stimuleringsmaatregelen door overheden en centrale banken. Nu landen en economieën steeds meer van het slot gaan nemen de consumentenbestedingen toe,. De bedrijfswinsten zullen de komende kwartalen waarschijnlijk flink gaan herstellen, waardoor de vooruitzichten voor aandelen gunstig blijven. Dit geldt in mindere mate voor obligaties omdat een krachtig economisch herstel gepaard kan gaan met inflatiedruk waardoor de rente kan gaan stijgen.

Aandelen 2021.Q2 1 jaar 3 jaar 5 jaar
MSCI ontwikkelde markten 6,5% 29,6% 14,3% 13,5%
MSCI opkomende markten 3,9% 23,6% 10,3% 11,1%
MSCI alle markten 5,9% 28,8% 13,8% 13,3%

 

Obligaties (EUR hedged) 2021.Q2 1 jaar 3 jaar 5 jaar
BBgBarc Euro obligatiemix -0,6% 0,7% 2,5% 1,2%
BBgBarc Wereldwijde obligatiemix 0,7% -0,7% 2,3% 0,6%
BBgBarc Wereldwijde bedrijfsobligaties 1,9% 1,5% 4,4% 2,0%