Terugblik financiële markten – Oktober 2022

Q3 2022 kende een goede start. Tot half augustus was er sprake van een krachtig herstel op zowel de aandelenbeurzen als de obligatiemarkten. De bedrijfsresultaten over het tweede kwartaal waren beter dan verwacht en de rente op obligaties met een langere looptijd daalde aanzienlijk. Dit laatste werd veroorzaakt door de verwachting dat centrale banken de rente minder zullen verhogen door de toegenomen kans op een recessie.

Het positieve sentiment sloeg echter om toen bekend werd dat de energieprijzen fors waren gestegen en dat de kans op hogere inflatie toe nam door met name stijgende energieprijzen die doorwerken in de hele economie. Reden genoeg voor centrale banken om toch door te gaan met grote rentestappen, zoals in augustus aangekondigd op het Jackson Hole Economic Symposium.

Toen duidelijk werd dat centrale banken de rente niet minder zouden gaan verhogen dan aanvankelijk werd verwacht, gingen de rentes op de obligatiemarkten weer fors omhoog. Dat leidde ertoe dat de koersen van obligaties over een breed front daalden. Dit resulteerde wederom in een negatief kwartaal voor obligaties van -4,1%. Natuurlijk deelden aandelen mee in deze malaise. Hogere rente, oplopende energieprijzen en looninflatie tasten immers de winsten aan van bedrijven. Dat leidde ertoe dat de aandelenmarkten wereldwijd daalden met 2,7% in het afgelopen kwartaal.

Vooruitzichten

Het sentiment op zowel de aandelen- als obligatiemarkten blijft kwetsbaar. De economische achtergrond ziet er steeds uitdagender uit. De inflatie is hardnekkig hoog in de VS en stijgt zelfs tot recordhoogte in Europa. Hierdoor blijven de centrale banken ‘op het vinken touw zitten’ om de rente verder te verhogen. Daarnaast hebben we te maken met geopolitieke risico’s door de voortdurende oorlog in Oekraïne. De kansen op een economische afkoeling en recessie zijn nog steeds aanwezig.

Door de onzekerheid hoe de inflatie zich verder gaat ontwikkelen en met name wat de reactie van de centrale banken zal zijn, zullen we vooralsnog te maken hebben met zeer bewegelijke financiële markten. Het belang van een goed gespreide beleggingsportefeuille in deze onzekere tijden blijft onverminderd groot.

Aandelen 2022.Q3 1 jaar 3 jaar 5 jaar
MSCI ontwikkelde markten -2,4% -12,0% 9,6% 9,3%
MSCI opkomende markten -5,1% -5,6% 2,6% 1,6%
MSCI alle markten -2,7% -12,7% 8,9% 8,5%
         
Obligaties (EUR hedged) 2022.Q3 1 jaar 3 jaar 5 jaar
BBgBarc Euro obligatiemix -4,5% -17,3% -6,4% -2,2%
BBgBarc Wereldwijde obligatiemix -4,1% -13,7% -4,8% -1,9%
BBgBarc Wereldwijde bedrijfsobligaties -4,3% -17,8% -5,1% -2,0%