Terugblik financiële markten – Januari 2023

In het afgelopen kwartaal waren alle ogen wederom gericht op de centrale banken. Om de torenhoge inflatie onder controle te krijgen, namen zowel de Amerikaanse centrale bank (Fed) als de Europese Centrale Bank (ECB) in de loop van het kwartaal een meer ‘hawkish’ houding aan. Resultaat was dat de beleidsrentes in het vierde kwartaal wederom fors werden verhoogd. Daarnaast gaven zowel de Fed als de ECB aan pas te zullen stoppen met het verkrappen van het monetaire beleid wanneer de inflatievooruitzichten duurzaam op het door hen gewenste niveau liggen.

Dit had zijn weerslag op de obligatiemarkten, waar de rente juist aan het dalen was. Gevolg was dat de kapitaalmarktrentes in december weer opliepen naar het niveau van het begin van het kwartaal. Hierdoor daalden de obligatiekoersen per saldo met 0,5%, wat wederom een negatief kwartaal voor wereldwijde obligaties betekende. Al met al is het jaar 2022 de boeken ingegaan als één van de slechtste jaren ooit voor beleggers in zowel Amerikaanse als Eurozone staatsobligaties.

Ook de koersen van aandelen moesten het ontgelden vanwege de opgelopen rente en de verminderde economische vooruitzichten. Zo kwam er in december een eind aan het sterke herstel van de aandelenmarkten, die in november nog leidde tot een ‘bear market rally’.

Aandelen uit zowel ontwikkelde als uit opkomende markten sloten 2022 af met grote verliezen. Zo daalde de Amerikaanse S&P 500 index met 20% en de AEX met 14%.

Vooruitzichten

Na het beroerde beleggingsjaar 2022, waarin zowel aandelen- als obligatiekoersen gemiddeld fors daalden met respectievelijk ruim 13% en 17%, lijkt het erop dat veel van het negatieve nieuws verwerkt is in de koersen. De markten houden inmiddels rekening met een milde recessie vanwege het verlies aan koopkracht en de lagere bedrijfsinvesteringen. Daarbij zal de hoge inflatie stabiliseren of zelfs dalen. 2023 is voor wat betreft de financiële markten vooralsnog positief begonnen. Niettemin blijven de omstandigheden onzeker vanwege de grillige energieprijzen en de geopolitieke spanningen.

Aandelen 2022.Q4 1 jaar 3 jaar 5 jaar
MSCI ontwikkelde markten -1,6% -13,8% 6,7% 8,2%
MSCI opkomende markten 0,8% -15,1% -0,5% 0,8%
MSCI alle markten -1,0% -13,9% 6,1% 7,5%
Obligaties (EUR hedged) 2022.Q4 1 jaar 3 jaar 5 jaar
BBgBarc Euro obligatiemix -0,9% -17,1% -5,3% -2,1%
BBgBarc Wereldwijde obligatiemix -0,5% -13,0% -3,7% -1,5%
BBgBarc Wereldwijde bedrijfsobligaties 1,6% -16,2% -3,9% -1,4%

Bronnen: Achmea IM, iShares, SSGA