Terugblik financiële markten – Derde kwartaal 2021

Het derde kwartaal begon rustig in juli en de aandelenbeurzen wisten de stijgende lijn voort te zetten. De gepresenteerde bedrijfsresultaten over het tweede kwartaal waren zeer positief en zorgden voor nieuwe records op de beurzen. Ook de obligatiemarkten waren gunstig gestemd. De rente op de kapitaalmarkt daalde, zodat de obligatiekoersen stegen. Deze daling was verrassend te noemen omdat de inflatie nog steeds een stijgende lijn vertoont. Pas later -in de loop van augustus- drong het besef door bij beleggers dat de Centrale Banken misschien wel eens eerder stoppen met hun ruime monetaire beleid dan waar rekening mee was gehouden.

In het derde kwartaal namen de consumentenbestedingen in de Verenigde Staten en in Europa fors toe. Ook nam de werkgelegenheid toe, waardoor sprake was van een krachtig economisch herstel. Deze ontwikkelingen, in combinatie met de gunstige groeicijfers en aanhoudende inflatie, versterkten in september de gedachte bij beleggers dat de Centrale Banken hun stimuleringsbeleid eerder zullen gaan afbouwen. Dit werd verder versterkt door hogere prijzen voor grondstoffen en energie.

Gevolg hiervan is dat de rente waarschijnlijk zal oplopen en dat bedrijven te maken krijgen met hogere kosten. Een hogere rente betekent ook dat de waardering van bedrijven afneemt. Dit treft vooral groeibedrijven met een hoge toekomstige winst. In de afgelopen maand heeft dit geleid tot de nodige winstnemingen op de aandelenbeurzen. Ook in Azië daalden de koersen fors vanwege de problemen bij het Chinese vastgoedbedrijf Evergrande.

Ervan uitgaande dat de winstgroei bij bedrijven gaat afnemen zal het voorlopig nog onrustig blijven op de aandelenbeurzen. Ook staan de obligatiekoersen onder druk vanwege de opgelopen rente. Niettemin is er nog steeds sprake van economisch herstel vanwege het versoepelen van de Corona maatregelen, maar neemt het tempo wel af. Bedrijven zullen van de aanhoudende groei blijven profiteren. Daarbij is de rente weliswaar gestegen maar is het niveau nog zeer laag wat gunstig blijft voor aandelenbeleggingen. De vooruitzichten voor de aandelenbeurzen zijn dan ook gematigd positief, terwijl we voor de obligatiemarkten een minder gunstige periode tegemoet gaan.

Aandelen 2021.Q3 1 jaar 3 jaar 5 jaar
MSCI ontwikkelde markten 2,9% 29,9% 13,4% 12,9%
MSCI opkomende markten -6,2% 17,0% 9,0% 7,6%
MSCI alle markten 1,6% 28,3% 12,9% 12,4%

 

Obligaties (EUR hedged) 2021.Q3 1 jaar 3 jaar 5 jaar
BBgBarc Obligatiemix Euro -0,04% 1,5% 2,8% 1,1%
BBgBarc Obligatiemix Wereld -0,1% -1,5% 2,7% 0,7%
BBgBarc Bedrijfsobligaties Wereld -0,2% 0,5% 4,5% 2,0%