Terugblik financiële markten – April 2021

Het eerste kwartaal van 2021 pakte met name voor aandelenbeleggers gunstig uit. Ondanks Corona en het grote aantal besmettingen zien veel beleggers licht aan het einde van de tunnel door de vaccinaties waardoor in de tweede helft van dit jaar een economische opleving wordt verwacht. Hierop vooruitlopend en vanwege de stijging van de olieprijs is de inflatieverwachting toegenomen, waardoor de renteniveaus behoorlijk zijn gestegen. De obligatiemarkten moesten dan ook een veer laten en dat kun je duidelijk terugzien in de koersen van obligaties die over een breed front zijn gedaald.

De stijging van de rente en de inflatieverwachting zijn sinds begin dit jaar het overheersende thema, die zorgden voor de nodige dynamiek binnen de financiële markten. Vooral de Amerikaanse rente liep relatief hard op in een korte periode. Stond de Amerikaanse 10-jaars rente vorig jaar op het dieptepunt in augustus nog op 0,5%, eind maart was die gestegen naar 1,7%. Wereldwijd daalden obligaties in het eerste kwartaal van 2021 met -2,6%. Ondanks de gestegen rentes en de lockdown-maatregelen toonden aandelen grote veerkracht met een fraaie stijging van 9,8%. Beleggers trekken zich duidelijk op aan het verwachte sterke economische herstel later dit jaar

Meerdere landen hebben grote stappen gemaakt bij hun vaccinatie programma’s. In de EU zijn we echter nog met een inhaalslag bezig. Voorlopig zullen in de meeste landen nog lockdown-maatregelen gelden om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Hierdoor zal op zijn vroegst pas halverwege het tweede kwartaal meer ruimte ontstaan voor versoepeling waardoor de economische groei hervat kan worden en het winstherstel in het bedrijfsleven kan doorzetten. Dit naar verwachting krachtig herstel, dat ingegeven is door hogere consumentenbestedingen en bedrijfsinvesteringen, zal met name gunstig zijn voor het rendementsperspectief van aandelen.

Aandelen 2021 Q1 1 jaar 3 jaar 5 jaar
MSCI ontwikkelde markten 9,9% 36,8% 14,9% 13,1%
MSCI opkomende markten 6,6% 39,7% 7,9% 11,6%
MSCI alle markten 9,8% 37,2% 14,0% 12,9%

 

Obligaties (EUR hedged) 2021 Q1 1 jaar 3 jaar 5 jaar
BBgBarc Euro obligatiemix -1,9% 2,8% 2,3% 1,6%
BBgBarc Wereldwijde obligatiemix -2,6% 0,8% 1,9% 0,9%
BBgBarc Wereldwijde bedrijfsobligaties -3,6% 5,7% 3,3% 2,4%