Terugblik financiële markten 2020.02

Na een aanvankelijk goed begin van het beursjaar raakten de financiële markten vanaf eind januari steeds meer in de ban van het coronavirus. Sinds de bevestiging van de uitbraak in China (Wuhan) op 20 januari jl. bepaalt de besmettelijke longinfectie in belangrijke mate de stemming op de financiële markten. De grootschalige verspreiding van het virus buiten China heeft geleid tot veel onrust op de financiële markten in Europa en de VS. Zo beleefden de aandelenbeurzen de meest wisselvallige periode sinds de financiële crisis van 2008.

De wereldindex voor aandelen (inclusief opkomende markten) staat per het einde van het eerste kwartaal op een verlies van 21,4% (MSCI All Country World Index). Het is het slechtste kwartaal sinds het vierde kwartaal van 2008. Ook waren er dagelijks forse koersbewegingen. Oorzaak is uiteraard de onzekerheid over de economische gevolgen van de coronapandemie. Deze onzekerheid werd versterkt door de daling van de olieprijs als gevolg van de ruzie over productiebeperking tussen Rusland en Saoedi-Arabië. Inmiddels is de olieprijs enigszins herstellende. Maar door alle onzekerheid zijn veel beleggers uit aandelen in minder risicovolle beleggingen gestapt, zoals staatsobligaties. We zien echter ook al weer beleggers op zoek naar koopjes.

Maatregelen

Vanwege de coronapandemie hebben de gezondheidsinstanties en overheden in binnen- en buitenland steeds meer maatregelen genomen om te snelle verspreiding tegen te gaan. Noodzakelijke maatregelen, maar wel met negatieve economische gevolgen. Hoewel de omvang van deze gevolgen onmogelijk is in te schatten, prijzen de financiële markten een aanzienlijke kans op een recessie in. In Nederland blijven vergaande maatregelen van kracht. Veel landen, regio’s en steden zijn nog  op slot. Hierdoor staat een deel van de economie goeddeels stil en komen veel bedrijven in moeilijkheden. Een krimp van de wereldeconomie is dan ook onvermijdelijk.

Om de negatieve groei tegen te gaan hebben verschillende centrale banken inmiddels de rente verlaagd, overigens zonder veel effect op de gemoedsrust van beleggers. Daarnaast zijn overheden en centrale banken tevens bezig met meerdere financiële steunmaatregelen om de economie draaiende te houden en om zoveel mogelijk ontslagen en faillissementen te voorkomen. Nooit eerder zijn in vredestijd zoveel financiële stimuleringsmaatregelen ingezet. De tijd zal ons leren of deze maatregelen voldoende zijn geweest om een diepe langdurige recessie met een hoge werkloosheid af te wenden. Vooralsnog kunnen we hoop putten uit het feit dat de lockdown in Wuhan na 2½ maand is beëindigd en dat het normale leven en de economische bedrijvigheid weer op gang komt.

Vooruitzichten

De vooruitzichten van de financiële markten zullen voorlopig nog sterk bepaald worden door berichten over het coronavirus. Door de aanhoudende onzekerheid is het niet uit te sluiten dat we wederom te maken zullen krijgen met forse koersschommelingen. Met name wanneer ons nog slechtere (economische) berichten vanuit Amerika bereiken. Correcties op de beurzen, oftewel dalingen van 10% of meer, kunnen nog in het verschiet liggen maar houden gemiddeld genomen niet lang aan. Hierna zal er een nieuw evenwicht ontstaan met wellicht een hogere bodem als de economische vooruitzichten wat verbeteren door het effect van de genomen stimuleringsmaatregelen of de lockdown wordt versoepeld.

Aandelen Q1 1 jaar 3 jaar 5 jaar
Ontwikkelde markten -21,1% -10,4% 1,9% 3,3%
Opkomende markten -23,6% -17,7% -1,6% -0,4%
Alle markten -21,4% -11,4% 1,4% 2,6%

 

Obligaties Q1 1 jaar 3 jaar 5 jaar
Obligatiemix Euro -1,1% 1,7% 1,8% 1,1%
Obligatiemix Wereld 0,1% 2,8% 1,4% 1,0%
Bedrijfsoblig. Wereld -4,6% 1,7% 1,1% 1,1%

 

Bronnen: Morningstar, ING Bank, iShares, BloombergBarclays, MSCI