Spaarrentes en hypotheekrentes 2018.Q4

Het lage-rente-tijdperk is nog lang niet voorbij. In Europa zeker niet en in de V.S. wordt het gaspedaal van de verhogingen al weer losgelaten. Veel economen in de V.S. houden er rekening mee dat na de renteverhogingen van afgelopen jaar, de aangekondigde twee renteverhogingen voor 2019 niet doorgaan. De Fed is in ieder geval wat minder stellig geworden in haar ‘forward guidance’ en houdt de handen liever vrij.

Om u een idee te geven van het huidige niveau aan rentes en rendementen, publiceren wij periodiek een overzicht. Wij zijn geen vergelijkingssite en betrekken lang niet alle resultaten in ons overzicht, maar we beogen u wel een reëel beeld te geven van het niveau van de rentes op de spaar- en hypotheekmarkt.

Spaarrente

Wij volgen een aantal reguliere Nederlandse instellingen die spaarrekeningen aanbieden onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Zoals opgemerkt zijn wij geen vergelijkingssite en beogen slechts weer te geven wat op dit moment goede rentes zijn. Er zijn dus partijen die meer  bieden. Dit betreft vooral dochterbedrijven van buitenlandse banken, die meestal onder het Nederlandse depositogarantiestelsel vallen, of het betreft banken die onder een buitenlands depositogarantiestelsel vallen.

Direct opvraagbaar

Bij direct opvraagbare tegoeden zonder opnamebeperkingen gaat nog steeds LeasePlanBank aan de leiding met 0,35%, gevolgd door NIBC met 0,25%, Knab met 0,22% (0,25% als je het een kwartaal laat staan) en Nationale Nederlanden met 0,20%. Vervolgens komt er een hele tijd niets, dan de ASN met 0,08% en de grootbanken met rentes van 0,05% en lager.

Deposito’s lange termijn

Je geld heel lang wegzetten levert wel iets meer rente op, maar je bent dan aanzienlijk minder flexibel en je moet boeterente betalen mocht je het depot willen openbreken als de rentes weer gaan stijgen. Het hoogste 3-jaars tarief bij de bekendere Nederlandse partijen ligt momenteel op 0,85% (LeasePlanBank); het hoogste 5-jaars tarief op 1,05% (ook LeasePlanBank) en het hoogste 10-jaars tarief op 1,60% (Nationale Nederlanden).

Deposito’s korte termijn

Je geld voor korte termijn vastzetten kan een betere optie zijn, maar vergt wel dat je regelmatig verlengt. Bij drie maanden vastzetten is er nog geen noemenswaardig voordeel, maar bij zes maanden wel. LeasePlanBank vergoedt dan 0,45%, NIBC 0,40% en Knab 0,35%. Alle overige bekendere partijen zitten onder de 0,10%. Negen maanden wordt nog iets interessanter, LeasePlanBank vergoedt dan 0,55% en NIBC 0,45%. Bij Knab is dit gelijk aan het 6-maands tarief. Ook bij 12 maanden gaan LeasePlanBank (0,65%) en NIBC (0,66%) aan kop en blijft Knab achter met 0,45%.

Let op

Iedere bank heeft haar eigen voorwaarden en beperkingen, waardoor bottom-line de verschillen groter kunnen zijn, dan zij op het eerste gezicht lijken. Tevens kan het saldo waarover rente wordt vergoed gemaximeerd zijn. Wil je meer dan € 100.000 aan liquiditeiten aanhouden, verdiep je dan in het depositogarantiestelsel.

Hypotheekrente

Ook dit overzicht is bedoeld om u periodiek een globaal overzicht te geven van een aantal tarieven bij de bekendere Nederlandse instellingen. We gaan hierbij uit van kredieten zonder NHG, bedoeld om de eigen woning mee te financieren. We volgen hierbij een vijftal looptijden van rentetarieven waarbij tot 50%, tot 75% en tot 100% van de marktwaarde van de woning geleend kan worden en waarbij een annuïtaire aflossing wordt afgesproken.

Looptijd  Bevoorschotting < 50% < 75% < 100%
1 jaar vast 1,00% 1,15% 1,60%
5 jaar vast 1,25% 1,40% 1,70%
10 jaar vast 1,73% 1,85% 2,20%
15 jaar vast 2,20% 2,35% 2,60%
20 jaar vast 2,40% 2,54% 2,65%

In onze waarneming zijn dit momenteel de meest voordelige tarieven die bekende partijen aanbieden. Het valt ons op dat een partij als Obvion gunstige rentes aanbiedt bij kortere looptijden en lage bevoorschotting, Hypotrust bij langere looptijden en lage bevoorschotting, terwijl Tulp hypotheken eruit springt bij alle looptijden en maximale (100%) bevoorschotting. De grootbanken bungelen achteraan met hun tarieven, maar bieden wel vaker mogelijkheden tot maatwerk bij ingewikkelde aanvragen.