Spaarrentes en hypotheekrentes 2019.Q2

Telkens denken we dat nu toch wel de bodem bereikt is, maar keer op keer komen we bedrogen uit. Ook dit kwartaal weer. En dan vooral voor wat betreft de hypotheekrentes, zowel de korte als de lange looptijden. We zitten tegen en af en toe zelfs over het punt dat de curve invers wordt, dat wil zeggen dat de lange rente onder de korte rente duikt. Dit kan soms het signaal zijn dat een recessie aanstaande is, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Het hangt af van de factoren die voor deze inversie verantwoordelijk zijn. De centrale banken doen geen ‘harde uitspraken’ meer over de rente en zijn naarstig op zoek naar alternatieve oplossingen voor het verlagen ervan.

Om u een idee te geven van het huidige niveau aan rentes en rendementen, publiceren wij periodiek een overzicht. Wij zijn geen vergelijkingssite en betrekken lang niet alle resultaten in ons overzicht, maar we beogen u wel een reëel beeld te geven van het niveau van de rentes op de spaar- en hypotheekmarkt.

Spaarrente

Wij volgen een aantal reguliere Nederlandse instellingen die spaarrekeningen aanbieden onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Er zijn partijen die meer bieden; dit betreft vooral buitenlandse partijen.

Direct opvraagbaar

Bij direct opvraagbare tegoeden zonder opnamebeperkingen en minimum inleg gaan momenteel LeasePlanBank, NIBC Direct en Handelsbanken aan kop met nog steeds 0,25%. Knab komt daar vlak achteraan met 0,22% en Nationale Nederlanden met 0,20%. Vervolgens komt er een hele tijd niets, dan de ASN met 0,05% en de grootbanken met rentes van 0,03% en lager.

Deposito’s lange termijn

Je geld heel lang wegzetten levert wel iets meer rente op, maar je bent dan aanzienlijk minder flexibel en je moet boeterente betalen mocht je het depot willen openbreken als de rentes weer gaan stijgen. Het hoogste 3-jaars tarief bij de bekendere Nederlandse partijen ligt momenteel op 0,85% (LeasePlanBank); het hoogste 5-jaars tarief op 1,05% (ook LeasePlanBank) en het hoogste 10-jaars tarief op 1,00% (Centraal Beheer, NIBC en Aegon).

Deposito’s korte termijn

Je geld voor korte termijn vastzetten kan een betere optie zijn, maar vergt wel dat je regelmatig verlengt. Bij drie maanden vastzetten bieden NIBC en LeasePlanBank met 0,30% een iets hogere rente dan op de vrij opneembare spaarrekening. Bij zes maanden gaat LeasePlanBank aan kop met 0,45% en volgt NIBC met 0,35%. Alle overige bekendere partijen zitten onder de beste tarieven bij vrij opneembaar. Negen maanden wordt nog iets interessanter, LeasePlanBank vergoedt dan 0,55% en NIBC 0,40%. Ook bij 12 maanden gaan deze partijen weer ruimschoots aan kop met 0,66% (NIBC) en 0,65% (LPB).

NB: iedere bank heeft haar eigen voorwaarden en beperkingen, waardoor bottom-line de verschillen groter kunnen zijn, dan zij op het eerste gezicht lijken. Tevens kan het saldo waarover rente wordt vergoed gemaximeerd zijn. Wil je meer dan € 100.000 aan liquiditeiten aanhouden, verdiep je dan in het depositogarantiestelsel.

Hypotheekrente

Ook dit overzicht is bedoeld om u periodiek een globaal overzicht te geven van een aantal tarieven bij de bekendere Nederlandse hypotheekverstrekkers. We gaan hierbij uit van kredieten zonder NHG, bedoeld om de eigen woning te financieren. We volgen hierbij een vijftal rentelooptijden waarbij tot 50%, tot 75% en tot 100% van de marktwaarde van de woning geleend kan worden en waarbij een annuïtaire aflossing wordt afgesproken. Tarieven per 6-8-2019.

Looptijd  Bevoorschotting < 50% < 75% < 100%
1 jaar vast 1,00% 1,15% 1,40%
5 jaar vast 1,25% 1,40% 1,65%
10 jaar vast 1,50% 1,65% 1,95%
15 jaar vast 1,95% 2,10% 2,45%
20 jaar vast 2,10% 2,25% 2,46%

In de korte rentelooptijden hebben slechts kleine wijzigingen plaatsgevonden ten opzichte van vorig kwartaal, waarbij met name de tarieven voor financiering tot 100% verder zijn verlaagd. Lloyds Bank en Obvion bieden gunstige rentes aan bij de lagere bevoorschottingspercentages (alle looptijden tot en met 20 jaar). Bij de hogere bevoorschottingspercentages (tot 100%) springen  NIBC Direct en Hypotrust er gunstig uit (alle looptijden tot en met 20 jaar). Gearceerde percentages betreffen verlagingen Er wordt nog steeds veel gebruik gemaakt van de 20-jaar vaste renteperiode.