Spaarrentes 2019.Q3

‘Low for longer’ is het nieuwe adagium in de wereld van rentevorsers. De ECB heeft haar steentje daar in ieder geval weer aan bijgedragen en als het aan Trump had gelegen, de FED ook. De ECB verlaagde niet alleen haar rentes, maar kondigde ook aan het opkoopprogramma van obligaties weer op te starten. Vanaf november zal maandelijks voor € 20 miljard uit de markt worden getrokken. De lange rente, de kapitaalmarktrente, wordt sterk beïnvloed door de vergrijzing. De daarmee gepaard gaande hoge spaarquote zorgt voor veel aanbod van geld en dus lagere rentes. Dagelijks bereiken ons berichten van hypotheekbanken met verlagingen van hun rentes. En die gaan maar één kant op, net als de spaarrente.

Om u een idee te geven van het verloop van rentes en rendementen publiceren wij periodiek een overzicht. Wij zijn geen vergelijkingssite en betrekken lang niet alle resultaten in ons overzicht, maar we beogen u wel een reëel beeld te geven van het huidige niveau.

Wij volgen een aantal reguliere Nederlandse instellingen die spaarrekeningen aanbieden onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Er zijn partijen die meer bieden; dit betreft vooral buitenlandse partijen.

Variabel

Bij direct opvraagbare tegoeden zonder opnamebeperkingen en minimum inleg gaat momenteel NIBC Direct aan kop met 0,20%. Knab staat met 0,16% op de tweede plaats en een gedeelde derde plaats met 0,15% is weggelegd voor Nationale-Nederlanden, ASR, LeasePlan Bank en Handelsbanken. Moneyou en BrandNewDay vervolgens de lijst met 0,10%, waarna we ASN en SNS tegenkomen met 0,05% en de grootbanken met rentes van 0,03% en lager.

Lang vast

Je geld heel lang wegzetten levert wel iets meer rente op, maar je bent dan aanzienlijk minder flexibel. Bovendien moet je boeterente betalen als je het depot willen openbreken als de rentes weer gaan stijgen. Het hoogste 3-jaars tarief bij de bekendere Nederlandse partijen ligt momenteel op 0,75% (LeasePlanBank); het hoogste 5-jaars tarief van 0,95% (ook LeasePlanBank) is gelijk aan het hoogste 10-jaars tarief van NIBC.

Kort vast

Kiezen voor een korte rentevast termijn kan een betere optie zijn, maar betekent wel dat je regelmatig moet verlengen. Voor drie maanden vastzetten bieden NIBC (0,25%) en LeasePlanBank (0,20%) een iets hogere rente dan op de vrij opneembare spaarrekening. Bij zes maanden gaat LeasePlanBank aan kop met 0,35% en volgt NIBC met 0,30%. Alle bekendere partijen zitten onder de beste variabele rentetarieven. Negen maanden  vastzetten is nog iets interessanter, LeasePlanBank vergoedt dan 0,40% en NIBC 0,35%. Ook bij 12 maanden gaan deze partijen ruimschoots aan kop met 0,60% (NIBC) en 0,50% (LeasePlanBank).

NB: iedere bank heeft haar eigen voorwaarden en beperkingen, waardoor bottom-line de verschillen groter kunnen zijn, dan zij op het eerste gezicht lijken. Tevens kan het saldo waarover rente wordt vergoed gemaximeerd zijn. Wil je meer dan € 100.000 aan liquiditeiten aanhouden, verdiep je dan in het depositogarantiestelsel. Realiseer je daarnaast dat er een trend zichtbaar is dat over hogere tegoeden een negatieve rente wordt berekend. In een aantal landen om ons heen ligt dit niveau al op een bedrag van € 100.000.