Spaarrente

‘Low for longer’ is momenteel het adagium in de wereld van rentevorsers. De centrale banken hebben daar hun steentje aan bijgedragen. De lange rente, de kapitaalmarktrente, wordt daarnaast sterk beïnvloed door de vergrijzing. De daarmee gepaard gaande hoge spaarquote zorgt voor veel aanbod van geld en dus lagere rentes. Dagelijks bereiken ons nog steeds berichten van hypotheekbanken met verlagingen van hun rentes. Het zijn nog maar kleine stapjes, maar ze gaan net als de spaarrente maar één kant op.

Negatieve spaarrente
We hebben inmiddels ook te maken met negatieve spaarrente. Dit betreft liquiditeiten bij effectenbanken (die geen hypotheekinkomsten hebben om mee te compenseren) en grote spaarsaldi. ABN AMRO heeft aangekondigd om een negatieve rente van 0,5% te berekenen over spaarsaldi van > €2,5mio per klant en ING over spaarsaldi van > €1mio per rekening. Over spaarsaldi tot € 100.000 zal geen negatieve rente worden berekend en over de categorie daartussen voorlopig niet.

Onderstaand treft u een globaal overzicht aan. Wij zijn geen vergelijkingssite en betrekken lang niet alle resultaten in ons overzicht, maar we beogen u wel een reëel beeld te geven van het huidige niveau. Wij volgen een aantal reguliere Nederlandse instellingen die spaarrekeningen aanbieden onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Er zijn partijen die meer bieden.Dit betreft voornamelijk buitenlandse partijen.

Variabel
Bij direct opvraagbare tegoeden zonder opnamebeperkingen en minimum inleg gaan momenteel NIBC Direct en LeasePlan Bank aan kop met 0,15%. Knab staat met 0,11% op de tweede plaats, met vlak achter zich Nationale Nederlanden met 0,10%. De middelgrote banken volgen met rentes tussen 0,03% en 0,05%. De grootbanken staan geparkeerd op 0% of 0,01%.

Lang vast
Je geld heel lang wegzetten levert wel iets meer rente op, maar je bent dan aanzienlijk minder flexibel. Bovendien moet je boeterente betalen als je het depot wilt openbreken als de rentes weer gaan stijgen. Het hoogste 3-jaars tarief bij de bekendere Nederlandse partijen ligt onveranderd op 0,75% bij LeasePlan Bank; het hoogste 5-jaars tarief op 0,95%, ook bij LeasePlan Bank en het hoogste 10-jaars tarief bij ASN Bank op 0,90%!

Kort vast
Kiezen voor een kortere rentevast termijn kan een betere optie zijn, maar betekent wel dat je regelmatig moet verlengen. Drie maanden vastzetten levert inmiddels geen hogere rente meer op dan bij direct opvraagbaar. Bij zes maanden gaat LeasePlan Bank aan kop met 0,35% en volgt NIBC met 0,20%. Alle bekendere partijen zitten onder de beste variabele rentetarieven. Negen maanden vastzetten is nog iets interessanter, LeasePlanBank vergoedt dan 0,40%. NIBC houdt het op 0,20%. Ook bij 12 maanden gaat LeasePlan Bank weer aan kop met 0,50%; NIBC vergoedt dan 0,40%.

NB: iedere bank heeft haar eigen voorwaarden en beperkingen, waardoor bottom-line de verschillen groter kunnen zijn, dan zij op het eerste gezicht lijken. Tevens kan het saldo waarover rente wordt vergoed gemaximeerd zijn. Wil je meer dan € 100.000 aan liquiditeiten aanhouden, verdiep je dan in het depositogarantiestelsel. Realiseer je daarnaast dat het niet lang meer zal duren voordat ook over tegoeden boven de €100.000 een negatieve rente zal worden berekend.