Spaarrente – Oktober 2023

Bij de spaarrentes zetten de stijgingen door, vooral bij de kleinere aanbieders van spaarproducten. De grootbanken volgen zoals gebruikelijk op enige afstand.

Globaal overzicht

Onderstaand treft u een globaal overzicht aan van de diverse rentevergoedingen over spaarsaldi tot € 100.000. Wij zijn geen vergelijkingssite en betrekken lang niet alle resultaten in ons overzicht. Wij beogen u een reëel beeld te geven van het huidige niveau. Wij volgen een aantal reguliere Nederlandse instellingen die spaarrekeningen aanbieden onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Er zijn partijen die een hogere rente bieden. Dit betreft voornamelijk in Nederland gevestigde filialen van buitenlandse partijen of geheel buiten Nederland gevestigde partijen. In geval van een faillissement dien je je in dit laatste geval tot de overheid van dat betreffende land te wenden en geldt het depositogarantiestelsel van Nederland niet. Overigens zijn er tegenwoordig spaarplatforms als het Duitse Raisin die de gehele afhandeling in het betreffende land op zich nemen, van inleg tot afhandeling bij een eventueel faillissement.

Variabel

Bij direct opvraagbare tegoeden is de rente fors gestegen. De koppositie wordt momenteel bekleed door LeasePlan Bank met 2,22%. CentraalBeheer en KNAB zitten daar vlak achter met 2,00%, gevolgd door NIBC met 1,90%. De buitenlandse aanbieders met traditioneel hoge rentes gaan tot net boven de 3,00%. Op dit moment zijn dat de Zweedse partijen Nordax Bank en Klarna via het spaarplatform Raisin. De Nederlandse grootbanken zitten op 1,50% – 1,70%, maar wel vaak in een staffel met een lage eerste schijf. Kom je daarboven, dan neemt voor het meerdere het percentage af.

NB sommige spaarmogelijkheden worden aangeboden via een beleggingsapp. Deze rekeningen vallen onder de Beleggerscompensatieregeling. Dit is een ander garantiestelsel dan die voor gewone spaarrekeningen of spaarapps. De garantie is dan beperkt tot € 20.000.

Lang vast

Ook bij de langere spaarrentes zet de versnelling door. Je geld lang wegzetten levert dus meer rente op, maar je bent aanzienlijk minder flexibel. Het is vervelend als de rente in de tussentijd doorstijgt en dat is op dit moment nog steeds de verwachting. Je betaalt boeterente als je het depot tussentijds wilt openbreken. Het hoogste 3-jaars tarief bij de bekendere Nederlandse partijen ligt inmiddels op 3,05% bij Nationale Nederlanden. NIBC komt hier vlak achteraan met 3,00%. LeasePlan Bank volgt met 2,85%. 5 jaar vast ligt daar hooguit 0,2% boven. CentraalBeheer biedt 3,25%. Ben je bereid om je geld 10 jaar vast te zetten, dan is Centraal Beheer ook koploper met 3,50%. Het is de verwachting dat vooral deze lange rentes nog wel wat zullen oplopen, aangezien dit nu ook te zien is bij hypotheekrentes. Dit betekent overigens wel dat kapitaalmarkten er rekening mee houden dat de rente langer hoog zal blijven. Dit is een trendbreuk met vorig kwartaal.

Kort vast

Kiezen voor een kortere rentevast termijn kan bij een stijgende rente meer opleveren, maar betekent dat je regelmatig moet verlengen. Je geld 3 of 6 maanden vastzetten levert geen hogere rente op dan een direct opvraagbare spaarrekening. Bij 12 maanden wordt het interessanter, hier zit de grootste sprong in tarieven. NIBC biedt daar 3,00% voor aan. Banken die onder een buitenlands depositogarantiestelsel vallen bieden tarieven tot 4,35%. Sommige private banks bieden voor hun betere cliënten die hogere bedragen vastzetten, bijvoorbeeld € 500.000, 1 jaars-tarieven aan van rond de 3,50%. Dit kan op dagbasis anders zijn.

NB: iedere bank heeft haar eigen voorwaarden, maxima en beperkingen, waardoor bottom line de verschillen groter kunnen zijn dan zij op het eerste gezicht lijken. De maximale bedragen waarover rente wordt vergoed liggen bij deposito’s meestal aanzienlijk hoger dan bij vrij opneembare spaarrekeningen.

Direct ingaande lijfrentes

Ook gegarandeerde lijfrentes in de uitkeringsfase zijn momenteel weer interessant door de hogere renteniveaus op de kapitaalmarkt. De hoogste levenslang gegarandeerde rendementen zitten momenteel boven de 4%, zie bijvoorbeeld De Goudse. Levenslange lijfrentes kunnen alleen bij verzekeraars worden afgesloten.