Spaarrente – Oktober 2022

Naast de rente op obligaties ook het rentefront de stijgende lijn door. Zoals we vorig kwartaal al signaleerden reageerden de hypotheekbanken als eerste op deze berichten en is de hypotheekrente inmiddels dusdanig opgelopen dat de gevolgen voor de woningmarkt voelbaar zijn. Huizen staan langer te koop en er wordt minder overboden.

Bij de spaarrentes zetten de stijgingen ook door. Vooral nu een aantal grootbanken heeft aangekondigd dat er een einde komt aan de negatieve rente op spaartegoeden boven de € 100.000. Door deze ontwikkeling moet je je wel afvragen in hoeverre het verstandig is om nu je spaargeld vast te zetten in deposito’s. Door de onzekere renteontwikkelingen wordt het weer interessant om naar staatsleningen te kijken.

Einde negatieve spaarrente

De negatieve spaarrente ligt per 1 oktober nu marktbreed achter ons nu ook de grootbanken om zijn. Over spaarsaldi tot € 100.000 was dat al zo, maar nu dus ook bij de hogere bedragen. Dat werd wel tijd, want de inflatie is inmiddels zo hoog dat het nog wel een tijdje duurt voordat ook de reële rente (rentevergoeding minus inflatie) positief wordt. Sommige banken, zoals Triodos Bank en ASN, brengen inmiddels kosten in rekening voor het aanhouden van een spaarrekening. Dat is eigenlijk ook een soort negatieve rente.

Globaal overzicht

Onderstaand treft u een globaal overzicht aan van de diverse rentevergoedingen over spaarsaldi tot € 100.000. Wij zijn geen vergelijkingssite en betrekken lang niet alle resultaten in ons overzicht. Wij beogen u een reëel beeld te geven van het huidige niveau. Wij volgen een aantal reguliere Nederlandse instellingen die spaarrekeningen aanbieden onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Er zijn partijen die een hogere rente bieden. Dit betreft voornamelijk in Nederland gevestigde filialen van buitenlandse partijen of geheel buiten Nederland gevestigde partijen. In geval van een faillissement dien je je in dit laatste geval tot de overheid van dat betreffende land te wenden en geldt het depositogarantiestelsel van Nederland niet.

Variabel

Bij direct opvraagbare tegoeden zijn inmiddels forse stappen gezet. Ging men vorig kwartaal schuchter richting de 0,05%, inmiddels zijn daar tienden van procenten aan toegevoegd. LeasePlan Bank* heeft de koppositie weer overgenomen en vergoedt 0,40%. NIBC blijft achter met 0,25% evenals de koploper van vorig kwartaal Centraal Beheer met nu 0,20%. Wil je een hogere rente, dan kom je uit bij partijen die onder een buitenlands garantiestelsel vallen. Op een gedeelde eerste plek staan Bigbank, die onder het garantiestelsel van Estland valt en Renault Bank met 0,65% (Frans garantiestelsel).

Lang vast

Ook bij de langere spaarrentes zet de versnelling door. Dit zien we dus ook terug bij de flinke stijgingen in de hypotheekrentes. Je geld lang wegzetten levert dus meer rente op, maar je bent aanzienlijk minder flexibel. Het is vervelend als de rente in de tussentijd doorstijgt en dat is op dit moment de verwachting. Je moet boeterente betalen als je het depot tussentijds wilt openbreken. Het hoogste 3-jaars tarief bij de bekendere Nederlandse partijen ligt inmiddels op 1,5% bij zowel NIBC als LeasePlan Bank en Nationale Nederlanden en bijvoorbeeld 2,90% bij het Italiaanse Banca Progetto met het italiaanse depositogarantiestelsel. Bij 5-jaar vast zien we dezelfde drie partijen met 1,65%, (2,85% bij het Tsjechische J&T Banka). En het hoogste 10-jaars tarief ligt net als vorig kwartaal bij Centraal Beheer op 1,95% (2,75% bij het Estse Bigbank).

Kort vast

Kiezen voor een kortere rentevast termijn kan een betere optie zijn, maar betekent dat je regelmatig moet verlengen. Je geld 3 maanden vastzetten levert geen hogere rente op dan een direct opvraagbare spaarrekening. Bij 6, 9, 12 of 24 maanden wordt het wat interessanter en gaat NIBC aan kop met respectievelijk 0,30%, 0,50%, 1,00% en 1,25%voor die perioden. Of het in de huidige periode van oplopende rentes verstandig is om je rente vast te zetten is zoals eerder aangegeven de vraag.

NB: iedere bank heeft haar eigen voorwaarden, maxima en beperkingen, waardoor bottom line de verschillen groter kunnen zijn dan zij op het eerste gezicht lijken. De maximale bedragen waarover rente wordt vergoed liggen bij deposito’s meestal aanzienlijk hoger dan bij vrij opneembare spaarrekeningen.

* LeasePlan Bank is onlangs verkocht aan ALD, een Franse partij, maar valt wel nog onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.