Spaarrente – Oktober 2021

Aan het rentefront was het het afgelopen kwartaal wederom onrustig, vooral in september toen de FED bekend maakte dat ze de geldpomp iets minder ver open gingen zetten. De Amerikaans rente liet daarop direct een stijgende lijn zien. Ook de inflatieverwachtingen leggen druk op de rente. Dit heeft onder andere te maken met de nog steeds verstoorde aanvoerketens van goederen, waardoor prijzen van vooral chips en andere grondstoffen (zoals bijvoorbeeld gas) omhoog schieten. Overigens verwachten de centrale banken dat dit een tijdelijk fenomeen zal zijn en dat de inflatie komend jaar weer zal dalen.

In de spaarrentes zien we van de oplopende inflatie nog niets terug, de trend is nog steeds een dalende. De hypotheekrentes stegen soms een beetje, maar we zagen ook marginaal dalende tarieven.

Negatieve spaarrente

Negatieve spaarrente is al een tijdje realiteit en de grensbedragen waar dit voor geldt liggen ongeveer gelijk. Sinds 1 juli gelden de volgende drempels: Rabobank, ING Bank, de SNS groep (SNS, ASN, RegioBank en Zwitserleven) en Triodos Bank hanteren € 100.000 per (soort) rekening en ABN AMRO telt alle rekeningen per klant bij elkaar op en rekent vervolgens negatieve rente over het deel boven de € 150.000. De negatieve rente bedraagt over het algemeen 0,5%. Soms wordt er rentecompensatie aangeboden. Dit is het geval indien de klant bijvoorbeeld ook een grote portefeuille met beleggingen bij diezelfde bank aanhoudt. Deze compensatieregelingen zijn maatwerk.

Over spaarsaldi tot € 100.000 wordt voorlopig nog geen negatieve rente berekend, hoewel Triodos Bank inmiddels wel kosten in rekening brengt voor het aanhouden van een spaarrekening. Dat is eigenlijk ook een soort negatieve rente. Overigens is het opvallend dat er sinds vorig kwartaal bijna geen aanpassingen hebben plaatsgevonden in het renteniveau. Zou dan toch eindelijk de bodem bereikt zijn? Gezien de inflatieverwachtingen zou dat zomaar kunnen.

Onderstaand treft u een globaal overzicht aan van de diverse rentevergoedingen. Wij zijn geen vergelijkingssite en betrekken lang niet alle resultaten in ons overzicht. Wij beogen u een reëel beeld te geven van het huidige niveau. Wij volgen een aantal reguliere Nederlandse instellingen die spaarrekeningen aanbieden onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Er zijn partijen die een hogere rente bieden. Dit betreft voornamelijk in Nederland gevestigde filialen van buitenlandse partijen of geheel buiten Nederland gevestigde partijen. In geval van een faillissement dien je je in dit laatste geval tot de overheid van dat betreffende land te wenden.

Variabel

Bij direct opvraagbare tegoeden is er van de reguliere Nederlandse instellingen nog maar één partij over die meer dan 0,01% rente biedt en dat is LeasePlan Bank met 0,05%. Wil je meer, dan kom je uit bij partijen die onder een buitenlands garantiestelsel vallen. De hoogste op dit moment is Renault Bank die onder het Franse garantiestelsel valt en die 0,35% biedt. Een andere bekende naam is het Engelse Lloyds Bank die via haar Duitse dochter spaarrekeningen in Nederland aanbiedt met momenteel een rente van 0,15% (Duitse garantiestelsel).

Lang vast

Je geld lang wegzetten levert iets meer rente op, maar je bent dan aanzienlijk minder flexibel. Het is vervelend als de rente in de tussentijd flink gaat stijgen. Je moet boeterente betalen als je het depot tussentijds wilt openbreken. Het hoogste 3-jaars tarief bij de bekendere Nederlandse partijen ligt op 0,4% bij LeasePlan Bank; het hoogste 5-jaars tarief op 0,5% ook bij LeasePlan Bank en het hoogste 10-jaars tarief bij NIBC met 0,30%.

Kort vast

Kiezen voor een kortere rentevast termijn kan een betere optie zijn, maar betekent wel dat je regelmatig moet verlengen. Je geld 3 of 6 maanden vastzetten levert geen hogere rente op dan bij een direct opvraagbare spaarrekening. Bij 9 maanden levert het alleen bij LeasePlan Bank net iets meer op dan zes maanden, 0,10%. Ook bij 12 maanden staat  LeasePlan Bank bovenaan met 0,25% en volgt NIBC met 0,10% en. Conclusie: het langer wegzetten wordt pas interessant wanneer je je geld minimaal 12 maanden kunt missen, of wanneer je de zekerheid wilt hebben dat de rente in de tussentijd niet nog lager wordt. Bij 24 maanden biedt LeasePlan Bank 0,35% en NIBC 0,20%.

 

NB: iedere bank heeft haar eigen voorwaarden en beperkingen, waardoor bottom line de verschillen groter kunnen zijn dan zij op het eerste gezicht lijken.