Spaarrente – Juli 2022

Ook op het rentefront zet de stijgende lijn door. Zoals we vorig kwartaal al signaleerden reageerden de hypotheekbanken als eerste op deze berichten en is de rente inmiddels dusdanig opgelopen dat de gevolgen voor de woningmarkt voelbaar zijn. Huizen staan langer te koop en er wordt minder overboden.

Bij de spaarrentes zetten de stijgingen ook door. Vooral nu een aantal grootbanken heeft aangekondigd dat er een einde komt aan de negatieve rente op spaartegoeden boven de € 100.000. Door deze ontwikkeling moet je jezelf wel afvragen in hoeverre het verstandig is om nu je spaargeld vast te zetten in deposito’s. Het wordt door de renteontwikkelingen weer interessant om naar staatsleningen te kijken.

Negatieve spaarrente

De negatieve spaarrente lijkt er dus eindelijk aan te gaan. Bij de Rabobank al direct naar 0,00% per 1 augustus. Bij ABN AMRO in twee stappen van 0,25%, ook te beginnen in augustus. ING is wat trager en verhoogt pas op 1 oktober de rente naar 0,00% evenals de Volksbank (SNS Bank, ASN Bank en Regiobank).

Over spaarsaldi tot € 100.000 wordt geen negatieve rente berekend. Sommige banken, zoals Triodos Bank, brengen kosten in rekening voor het aanhouden van een spaarrekening. Dat is eigenlijk ook een soort negatieve rente.

Globaal overzicht

Onderstaand treft u een globaal overzicht aan van de diverse rentevergoedingen over spaarsaldi tot € 100.000. Wij zijn geen vergelijkingssite en betrekken lang niet alle resultaten in ons overzicht. Wij beogen u een reëel beeld te geven van het huidige niveau. Wij volgen een aantal reguliere Nederlandse instellingen die spaarrekeningen aanbieden onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Er zijn partijen die een hogere rente bieden. Dit betreft voornamelijk in Nederland gevestigde filialen van buitenlandse partijen of geheel buiten Nederland gevestigde partijen. In geval van een faillissement dien je je in dit laatste geval tot de overheid van dat betreffende land te wenden.

Variabel

Bij direct opvraagbare tegoeden zien we gelijk al enkele veranderingen. Er zijn nu meerdere partijen die meer dan 0,01% rente bieden en er is zelfs een partij, Centraal Beheer, die 0,06% vergoedt. LeasePlan Bank* vergoedt nog steeds 0,05% maar heeft nu gezelschap gekregen van NIBC. Wil je meer, dan kom je uit bij partijen die onder een buitenlands garantiestelsel vallen. Op een gedeelde eerste plek staan Bigbank, die onder het garantiestelsel van Estland valt en Renault Bank met 0,50%. De Zweedse partijen Nordax en Klarna zitten daaronder met 0,23% en 0,25%.

Lang vast

Bij de langere spaarrentes heeft de trendbreuk die we vorig kwartaal al signaleerden zich gecontinueerd. Vooral bij 5 jaar en langer. Je geld lang wegzetten levert dus meer rente op, maar je bent aanzienlijk minder flexibel. Het is vervelend als de rente in de tussentijd flink doorstijgt. Je moet boeterente betalen als je het depot tussentijds wilt openbreken. Het hoogste 3-jaars tarief bij de bekendere Nederlandse partijen ligt inmiddels op 0,9% bij NIBC, direct gevolgd met 0,85% bij Centraal Beheer en Nationale Nederlanden (1,80% bij het Estse Bigbank). Bij 5-jaar vast is het stokje overgenomen door Centraal Beheer met 1,15%, direct gevolgd door Nationale Nederlanden en Rabobank met 1,10% (2,00% bij het Estse Bigbank). En het hoogste 10-jaars tarief ligt eveneens bij Centraal Beheer op 1,50%(2,00% bij het Estse Bigbank).

Kort vast

Kiezen voor een kortere rentevast termijn kan een betere optie zijn, maar betekent wel dat je regelmatig moet verlengen. Je geld 3 maanden vastzetten levert geen hogere rente op dan een direct opvraagbare spaarrekening, maar biedt wel langer zekerheid. Bij 6, 9, 12 of 24 maanden wordt het wat interessanter en gaat NIBC aan kop met respectievelijk 0,10%, 0,15%, 0,35% en 0,75% voor die perioden (Bigbank gaat bij 12 en 24 maanden tot maximaal 1,20% en 1,75%). Of het in de huidige periode van oplopende rentes verstandig is om je rente vast te zetten is echter de vraag.

NB: iedere bank heeft haar eigen voorwaarden, maxima en beperkingen, waardoor bottom line de verschillen groter kunnen zijn dan zij op het eerste gezicht lijken. De maximale bedragen waarover rente wordt vergoed liggen bij deposito’s meestal aanzienlijk hoger dan bij vrij opneembare spaarrekeningen.

* LeasePlan Bank is onlangs verkocht aan ALD, een Franse partij.