Spaarrente – Juli 2020

Het is nog immer ‘Low for longer’, zeker nu de centrale banken hun rentes verder verlagen als gevolg van de economische crisis. De lange rente, de kapitaalmarktrente, wordt sterk beïnvloed door de vergrijzing en de daarmee gepaard gaande hoge spaarquote zorgt voor veel aanbod van geld en dus structureel lage rentes. Dit hoge aanbod is in de afgelopen maanden extra toegenomen door de Corona-crisis. Enerzijds sparen mensen altijd meer in tijden van onzekerheid, anderzijds konden mensen door de lockdown simpelweg minder geld uitgeven.

Negatieve spaarrente
Per 1 april jl. zijn de aangekondigde negatieve spaarrentes ingevoerd. Dit betreft liquiditeiten bij effectenbanken (die geen hypotheekinkomsten hebben om mee te compenseren) en grote spaarsaldi bij algemene banken. ABN AMRO rekent een negatieve rente van 0,5% over spaarsaldi van > € 2,5mio. per klant en ING over spaarsaldi van > € 1mio. per rekening. Over spaarsaldi tot € 100.000,- wordt geen negatieve rente berekend en over saldi daar tussenin voorlopig ook niet.

Onderstaand treft u een globaal overzicht aan. Wij zijn geen vergelijkingssite en betrekken lang niet alle resultaten in ons overzicht, maar beogen u een reëel beeld te geven van het huidige niveau. Wij volgen een aantal reguliere Nederlandse instellingen die spaarrekeningen aanbieden onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Er zijn partijen die een hogere rente bieden. Dit betreft voornamelijk buitenlandse partijen.

Variabel
Bij direct opvraagbare tegoeden zonder opnamebeperkingen en minimum inleg gaan NIBC Direct, LeasePlan Bank en Handelsbanken nog steeds onveranderd aan kop met 0,15%. Nationale Nederlanden zakt met 0,07% wat verder terug en Knab staat nog steeds op de derde plaats met 0,06%. Op de vierde plaats vinden we Centraal Beheer met en 0,04% en verder is het 0% of hooguit 0,01%.

Lang vast
Je geld heel lang wegzetten levert wel iets meer rente op, maar je bent dan aanzienlijk minder flexibel. Bovendien moet je boeterente betalen als je het depot tussentijds wilt openbreken. Het hoogste 3-jaars tarief bij de bekendere Nederlandse partijen is ligt onveranderd op 0,65% bij LeasePlan Bank; het hoogste 5-jaars tarief op 0,85% ook bij LeasePlan Bank en het hoogste 10-jaars tarief bij Centraal Beheer met 0,85%.

Kort vast
Kiezen voor een kortere rentevast termijn kan een betere optie zijn, maar betekent wel dat je regelmatig moet verlengen. Drie maanden vastzetten levert geen hogere rente op dan een direct opvraagbare spaarrekening. Bij zes maanden gaat LeasePlan Bank nog steeds aan kop met 0,25% en volgt NIBC met 0,20%. Alle bekendere partijen zitten onder de beste variabele rentetarieven. Negen maanden vastzetten is net iets interessanter, LeasePlan Bank vergoedt dan 0,30%. NIBC blijft bij 0,20%. Ook bij 12 maanden gaan LeasePlan Bank en NIBC aan kop met 0,40%.

NB: iedere bank heeft haar eigen voorwaarden en beperkingen, waardoor bottom-line de verschillen groter kunnen zijn dan zij op het eerste gezicht lijken. Tevens komt het voor dat het saldo waarover rente wordt vergoed gemaximeerd is. Wil je meer dan € 100.000 aan liquiditeiten aanhouden, verdiep je dan in het depositogarantiestelsel. Realiseer je bovendien dat het niet lang meer zal duren voordat ook over tegoeden boven de €100.000 een negatieve rente wordt berekend.