Spaarrente – Augustus 2021

Het rentefront was afgelopen kwartaal wederom wispelturig van aard. In de hypotheekrentes zag je zowel stijgende als dalende renteaanpassingen, zij het allemaal zeer marginale. Bij spaarrekeningen was het stabiel laag en af en toe nog lager. De grenzen waarbij banken negatieve rente rekenen dalen. Er dienen zich steeds meer buitenlandse partijen aan in Nederland, die hun kans schoon zien. Zij bieden vaak net een paar tienden meer dan lokale partijen.

Structureel verandert er weinig. Centrale banken blijven de korte rente laag houden, overheden pompen geld de markt in en consumenten blijven voorzichtig, ondanks het opheffen van de meeste lockdown-maatregelen. Tezamen met de vergrijzing en de daarmee gepaard gaande hoge spaarquote zorgt dit voor veel aanbod van geld en dus structureel lage rentes.

Negatieve spaarrente

Negatieve spaarrentes zijn inmiddels realiteit en de bedragen waar dit voor geldt gaan verder omlaag. Sinds 1 juli gelden de volgende drempels: Rabobank, ING Bank, de SNS groep (SNS, ASN, RegioBank en Zwitserleven) en Triodos Bank hanteren € 100.000 per (soort) rekening en ABN AMRO telt alle rekeningen per klant bij elkaar op en rekent vervolgens negatieve rente over het deel boven de € 150.000.

Over spaarsaldi tot € 100.000 wordt voorlopig nog geen negatieve rente berekend, hoewel Triodos Bank inmiddels wel kosten in rekening brengt voor het aanhouden van een spaarrekening. Dat is eigenlijk ook een soort negatieve rente.

Onderstaand treft u een globaal overzicht aan van de diverse rentevergoedingen. Wij zijn geen vergelijkingssite en betrekken lang niet alle resultaten in ons overzicht, maar beogen u een reëel beeld te geven van het huidige niveau. Wij volgen een aantal reguliere Nederlandse instellingen die spaarrekeningen aanbieden onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Er zijn partijen die een hogere rente bieden. Dit betreft voornamelijk in Nederland gevestigde filialen van buitenlandse partijen of geheel buiten Nederland gevestigde partijen. In geval van een faillissement dien je je in dit laatste geval tot de overheid van dat betreffende land te wenden.

Variabel

Bij direct opvraagbare tegoeden zonder opnamebeperkingen en minimum inleg heeft NIBC Direct de moed inmiddels opgegeven inmiddels. Zij vergoedt nog maar 0,01%. Dat betekent dat LeasePlan Bank alleen aan kop gaat bij de Nederlandse partijen met 0,05%. Ook Nationale Nederlanden heeft de moed opgegeven en heeft zich laten terugvallen in het peloton met 0,01% of 0% vergoedingen. NB bij buitenlandse partijen loopt de rente op tot 0,35% (Renault Bank).

Lang vast

Je geld heel lang wegzetten levert iets meer rente op, maar je bent dan aanzienlijk minder flexibel. Bovendien moet je boeterente betalen als je het depot tussentijds wilt openbreken. Het hoogste 3-jaars tarief bij de bekendere Nederlandse partijen ligt op 0,4% bij LeasePlan Bank; het hoogste 5-jaars tarief op 0,5% ook bij LeasePlan Bank en het hoogste 10-jaars tarief bij NIBC met 0,30%.

Kort vast

Kiezen voor een kortere rentevast termijn kan een betere optie zijn, maar betekent wel dat je regelmatig moet verlengen. Drie of zes maanden vastzetten levert geen hogere rente op dan een direct opvraagbare spaarrekening. Negen maanden levert alleen bij LeasePlan Bank net iets meer op dan zes maanden, 0,10%. Bij 12 maanden staat  LeasePlan Bank bovenaan met 0,25% en volgt NIBC met 0,10% en. Conclusie: het begint pas interessant te worden wanneer je je geld minimaal 12 maanden kunt wegzetten, of wanneer je de zekerheid wilt hebben dat het in de tussentijd niet nog lager wordt. Bij 24 maanden kom je op 0,35% bij LeasePlan Bank en 0,20% bij NIBC.

NB: iedere bank heeft haar eigen voorwaarden en beperkingen, waardoor bottom-line de verschillen groter kunnen zijn dan zij op het eerste gezicht lijken.