Spaarrente – April 2022

Ook op het rentefront hield de onrust aan. Hier is de inflatie de grote boosdoener. Aanjager van de hoge inflatie is op dit moment de door de oorlog in Oekraïne opgelopen energieprijs. Maar ook metalen en granen deden hun duit in het zakje.

Zoals meestal reageerden de hypotheekrentes het eerste op deze berichten en werden op een breed front renteverhogingen aangekondigd. In eerste instantie zeer bescheiden, maar momenteel is het elke dag raak met aankondigingen. In de spaarrentes zien we dit minder direct terugkomen. Pas bij de langere looptijden, vanaf 5 jaar, is nu een trendbreuk zichtbaar.

Negatieve spaarrente

Bij de negatieve spaarrentes waren er geen veranderingen.  Alle tegoeden op spaarrekeningen en betaalrekeningen worden bij elkaar opgeteld. Vervolgens wordt gekeken of men boven de grens uitkomt, meestal € 100.000, om te bepalen of er negatieve rente in rekening gebracht wordt.

De volgende drempels bij de grotere algemene banken: ABN AMRO, SNS groep (SNS, ASN, RegioBank en Zwitserleven) en Triodos Bank hanteren € 100.000 per relatie. Rabobank en ING Bank hanteren € 100.000 per (soort) rekening. De negatieve rente bedraagt over het algemeen 0,5%. Soms wordt er rentecompensatie aangeboden. Dit is het geval indien de klant bijvoorbeeld ook een grote portefeuille met beleggingen bij diezelfde bank aanhoudt. Deze compensatieregelingen zijn maatwerk.

Over spaarsaldi tot € 100.000 wordt voorlopig nog geen negatieve rente berekend. Sommige banken, zoals Triodos Bank, brengen kosten in rekening voor het aanhouden van een spaarrekening. Dat is eigenlijk ook een soort negatieve rente.

Globaal overzicht

Onderstaand treft u een globaal overzicht aan van de diverse rentevergoedingen over spaarsaldi tot € 100.000. Wij zijn geen vergelijkingssite en betrekken lang niet alle resultaten in ons overzicht. Wij beogen u een reëel beeld te geven van het huidige niveau. Wij volgen een aantal reguliere Nederlandse instellingen die spaarrekeningen aanbieden onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Er zijn partijen die een hogere rente bieden. Dit betreft voornamelijk in Nederland gevestigde filialen van buitenlandse partijen of geheel buiten Nederland gevestigde partijen. In geval van een faillissement dien je je in dit laatste geval tot de overheid van dat betreffende land te wenden.

Variabel

Er is weinig veranderd sinds vorig kwartaal. Bij direct opvraagbare tegoeden is er van de reguliere Nederlandse instellingen nog steeds maar één partij die meer dan 0,01% rente biedt en dat is LeasePlan Bank* met 0,05%. Wil je meer, dan kom je uit bij partijen die onder een buitenlands garantiestelsel vallen. De hoogste op dit moment is Bigbank die 0,30% biedt en onder het garantiestelsel van Estland valt. Renault Bank zit wat lager met 0,25% en de Zweedse partijen Nordax en Klarna daar weer onder met 0,17% en 0,08%.

Lang vast

Bij de langere spaarrentes is er nu wel duidelijk sprake van een trendbreuk. Vooral bij 5 jaar en langer. Je geld lang wegzetten levert dus meer rente op, maar je bent aanzienlijk minder flexibel. Het is vervelend als de rente in de tussentijd flink gaat stijgen. Je moet boeterente betalen als je het depot tussentijds wilt openbreken. Het hoogste 3-jaars tarief bij de bekendere Nederlandse partijen ligt nog steeds op 0,4% bij LeasePlan Bank (1,25% bij het Estse Bigbank); bij 5-jaar vast is het stokje overgenomen door NIBC met 0,6% (1,30% bij het Estse Bigbank) en het hoogste 10-jaars tarief ligt momenteel op 0,70%, eveneens bij NIBC (1,50% bij het Estse Bigbank).

NB: banken hanteren diverse maxima op in te leggen bedragen.

Kort vast

Kiezen voor een kortere rentevast termijn kan een betere optie zijn, maar betekent wel dat je regelmatig moet verlengen. Je geld 3 of 6 maanden vastzetten levert geen hogere rente op dan bij een direct opvraagbare spaarrekening. Bij 9, 12 of 24 maanden wordt het wat interessanter bij LeasePlan Bank met respectievelijk 0,10%, 0,25% en 0,35% voor die perioden (buitenlandse banken gaan bij 12 en 24 maanden tot maximaal 0,80% en 1,15%)

NB: iedere bank heeft haar eigen voorwaarden, maxima en beperkingen, waardoor bottom line de verschillen groter kunnen zijn dan zij op het eerste gezicht lijken. De maximale bedragen waarover rente wordt vergoed liggen bij deposito’s meestal aanzienlijk hoger dan bij vrij opneembare spaarrekeningen.

 

* LeasePlan Bank is onlangs verkocht aan ALD, een Franse partij.