Spaarrente 2020.02

Het is nog immer ‘Low for longer’, zeker nu de centrale banken hun rentes verder verlagen als gevolg van de economische crisis. De lange rente, de kapitaalmarktrente, wordt sterk beïnvloed door de vergrijzing en de daarmee gepaard gaande hoge spaarquote zorgt voor veel aanbod van geld en dus lagere rentes. De hypotheekbanken melden echter de laatste weken steeds vaker rentestijgingen. In hoeverre dit een blijvende ontwikkeling is valt te bezien, aangezien dit waarschijnlijk voor een groot deel veroorzaakt wordt door de onrust op de beurzen en de onttrekking van gelden aan onder andere obligaties.

Negatieve spaarrente

Per 1 april jl. zijn de aangekondigde negatieve spaarrentes ingegaan. Dit betreft liquiditeiten bij effectenbanken (die geen hypotheekinkomsten hebben om mee te compenseren) en grote spaarsaldi bij algemene banken. ABN AMRO rekent een negatieve rente van 0,5% over spaarsaldi van > €2,5 mio per klant en ING over spaarsaldi van > €1 mio per rekening. Over spaarsaldi tot € 100.000 zal geen negatieve rente worden berekend en over saldi daar tussenin voorlopig ook niet.

Onderstaand treft u een globaal overzicht aan. Wij zijn geen vergelijkingssite en betrekken lang niet alle resultaten in ons overzicht, maar we beogen u wel een reëel beeld te geven van het huidige niveau. Wij volgen een aantal reguliere Nederlandse instellingen die spaarrekeningen aanbieden onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Er zijn partijen die meer bieden. Dit betreft voornamelijk buitenlandse partijen.

Variabel

Bij direct opvraagbare tegoeden zonder opnamebeperkingen en minimum inleg gaan NIBC Direct, LeasePlan Bank en Handelsbanken nog steeds aan kop met 0,15%. Nationale Nederlanden staat met 0,10% op de tweede plaats en Knab is weggezakt naar de derde plaats met 0,06%. De middelgrote banken volgen met rentes tussen 0,01% en 0,04%. De grootbanken staan geparkeerd op 0% of 0,01%.

Lang vast

Je geld heel lang wegzetten levert wel iets meer rente op, maar je bent dan aanzienlijk minder flexibel. Bovendien moet je boeterente betalen als je het depot wilt openbreken als de rentes weer gaan stijgen. Het hoogste 3-jaars tarief bij de bekendere Nederlandse partijen is ook iets gezakt en ligt op 0,65% bij LeasePlan Bank; het hoogste 5-jaars tarief op 0,85%, ook bij LeasePlan Bank en het hoogste 10-jaars tarief bij NIBC en Aegon op 0,70%!

Kort vast

Kiezen voor een kortere rentevast termijn kan een betere optie zijn, maar betekent wel dat je regelmatig moet verlengen. Drie maanden vastzetten levert geen hogere rente meer op dan bij direct opvraagbaar. Bij zes maanden gaat LeasePlan Bank aan kop met 0,25% en volgt NIBC met 0,20%. Alle bekendere partijen zitten onder de beste variabele rentetarieven. Negen maanden vastzetten is iets interessanter, LeasePlanBank vergoedt dan 0,30%. NIBC houdt het op 0,20%. Ook bij 12 maanden gaat LeasePlan Bank weer aan kop met 0,40%, maar wel gezamenlijk met NIBC.

NB: iedere bank heeft haar eigen voorwaarden en beperkingen, waardoor bottom-line de verschillen groter kunnen zijn, dan zij op het eerste gezicht lijken. Tevens kan het saldo waarover rente wordt vergoed gemaximeerd zijn. Wil je meer dan € 100.000 aan liquiditeiten aanhouden, verdiep je dan in het depositogarantiestelsel. Realiseer je daarnaast dat het niet lang meer zal duren voordat ook over tegoeden boven de €100.000 een negatieve rente zal worden berekend.