Schenkbelasting en -vrijstellingen in 2020 en 2021

Een kort overzicht voor diegenen die dit jaar nog willen schenken en voor hen die alvast willen weten wat het volgend jaar wordt. Let op, volgend jaar worden de jaarlijks vrijgestelde bedragen eenmalig verhoogd met circa € 1.000 om het Coronaleed wat te kunnen verzachten.

Voor wie de jaarlijks vrijgestelde bedragen wil schenken:

  • Aan kinderen: EUR 5.515 in 2020 en EUR 6.604 in 2021
  • Aan andere verkrijgers: EUR 2.208 in 2020 en EUR 3.244 in 2021

Voor schenkingen aan kinderen tussen de 18 en 40 kan eenmalig van een verhoogde vrijstelling gebruik gemaakt worden. De hoogte wordt bepaald door de aanwending van het bedrag:

  • Voor studie* EUR 55.114 in 2020 en EUR 55.996 in 2021
  • Voor de eigen woning* EUR 103.643 in 2020 en EUR 105.301 in 2021

In alle andere gevallen bedraagt de vrijstelling EUR 26.457 in 2020 en EUR 26.880 in 2021.

*NB aan deze vrijstellingen zijn strikte voorwaarden verbonden; de eigen woning schenkingsvrijstelling geldt ook voor andere personen dan kinderen, mits tussen de 18 en 40 jaar oud.

Als u meer aan uw kinderen wilt schenken dan de vrijgestelde bedragen, betalen zij over het meerdere schenkbelasting. Het tarief is 10% op belaste verkrijgingen tot EUR 126.723 in 2020 en EUR 128.751 in 2021. Daarboven geldt een tarief van 20%.