Nieuwsbrief februari 2019

Het is weliswaar nog geen lente, maar toch een nieuw geluid. De techniek schrijdt voort, vooral bij online communicatie. Tijd dus om de website te vernieuwen en aan te passen aan de eisen van deze tijd. Tevens een goede gelegenheid om ook de Nieuwsbrief op te frissen en van nieuwe ideeën te voorzien.

Artikelen en white-papers

Behalve een nieuwe ‘look and feel’ is de website ook uitgebreid. Zo verschijnen er meer artikelen over actuele onderwerpen en zo nu en dan een verdiepend achtergrondartikel in de vorm van een whitepaper. De eerste whitepaper beschrijft hoe het principe van een Core-Satellite strategie toegepast kan worden op Vermogensregie en welke rol niet-beursgenoteerde beleggingen daarin kunnen spelen.

Verleden, heden en toekomst

Nieuw in de Nieuwsbrief is een bespreking van de financiële markten. Ook blikken we voortaan elk kwartaal terug op gerealiseerde beleggingsrendementen van een best-of-class selectie aan profielfondsen. We kijken echter niet alleen maar terug, maar ook vooruit en we vertalen dit naar concreet te verwachten rendementen over diverse periodes. Dit doen we aan de hand van data van Ortec Finance, een belangrijke leverancier van scenario-analyse tools. In deze data wordt nauwgezet rekening gehouden met de ontwikkeling van de conjunctuur en de fase waarin wij ons bevinden in de ‘business cycle’.

Beleggingsideeën

Behalve met cijfertjes en ‘mooie verhalen’ komen we ook met actuele beleggingsideeën. Reken daarbij niet op gouden tips of gouden bergen, maar wel op strategieën die nu actueel zijn of investeringsmogelijkheden die slechts geringe tijd open staan. Bij dat laatste kunt u denken aan vastgoedproposities of het deelnemen in private equity. Het wordt geen etalage van aanbieders van financiële producten, maar een selectie van partijen en mogelijkheden waar we ook echt achter staan. Er zijn inmiddels drie beleggingsideeën op de website geplaats, in geanonimiseerde vorm en ook verderop in deze Nieuwsbrief treft u een korte beschrijving aan. In de toekomst kunt u ook alerts verwachten als zich interessante investeringsmogelijkheden voordoen waarvan wij verwachten dat ze snel ‘uitverkocht’ zijn.

Wij wensen u veel leesplezier en houden ons aanbevolen voor suggesties van uw kant.

Patrice, Ronald, Bert en Michel.