Mooie plannen 2020.02

Binnenkort bereikt uw lijfrenteverzekering de einddatum. Dit betekent dat een lijfrentekapitaal tot uitkering komt. Voordat u besluit wat u gaat doen met uw lijfrentekapitaal, adviseren wij u om u goed op de hoogte te stellen van de mogelijkheden. Dit helpt u bij het maken van een goede keuze en het realiseren van de plannen die u nog heeft.

U hebt deze verzekering ooit afgesloten als aanvulling op uw pensioen of omdat u daarmee een fiscale aftrekpost creëerde. Een storting voor een lijfrente is fiscaal aantrekkelijk, omdat u de betaalde premies (gespreide betaling) of koopsom (bedrag ineens) tot bepaalde maxima kunt aftrekken van uw inkomen. Voorwaarde voor de belastingaftrek is dat u voor de vrijkomende waarde (lijfrentekapitaal) op enig moment een periodieke uitkering aankoopt: een direct ingaande lijfrente. Over de uitkeringen betaalt de ontvanger inkomstenbelasting.

Als uw lijfrenteverzekering binnenkort uitkeert dan komt u voor een aantal vragen te staan, zoals:

  • Heb ik op dit moment behoefte aan een aanvullend inkomen?
  • Zo ja, welke mogelijkheden heb ik dan?
  • Kan ik de uitkering van het kapitaal uit mijn lijfrenteverzekering uitstellen en hoe lang?
  • Onder welke belastingregels (fiscaal regime) valt mijn lijfrenteverzekering?

De mogelijkheden

  1. Een direct ingaande lijfrente

Tegen de storting van het vrijkomende lijfrentekapitaal ontvangt u periodiek een uitkering van een bank of verzekeringsmaatschappij. Er zijn wettelijke beperkingen ten aanzien van de ingangsdatum, de duur en de hoogte van de uitkeringen. Over de uitkering betaalt u inkomstenbelasting.

Een direct ingaande lijfrente is echter niet altijd de meest aantrekkelijke optie. De periodieke uitkering is bijvoorbeeld afhankelijk van de rentestand op de kapitaalmarkt op het moment dat u de lijfrentetermijnen aankoopt. Is de rentestand laag, zoals nu het geval is, dan ontvangt u lagere uitkeringen dan als u de lijfrentetermijnen aankoopt bij een hogere rente. Daarnaast is van belang wat de hoogte van uw inkomen is, de lijfrentetermijnen komen daar boven op. Als u bijvoorbeeld nu nog een hoog inkomen heeft, maar in de toekomst een lager inkomen verwacht, kan uitstel fiscaal voordeel bieden.

  1. Uitkeringen uitstellen

Als u het geld niet direct nodig heeft, kunt u uw lijfrente-uitkeringen ook uitstellen. Uitstellen kan ook aantrekkelijk zijn als u nog geen AOW ontvangt. Vanaf het moment dat u AOW ontvangt, betaalt u namelijk minder belasting en houdt u dus netto vaak meer over van uw lijfrente-uitkering.

  1. Over laten maken op uw bankrekening

U kunt uw lijfrentekapitaal of een deel daarvan ook contant laten uitkeren. Dit is prettig als u het geld meteen kunt gebruiken of belastinguitstel geen voordelen biedt. Dit kan echter behoorlijke fiscaal nadelen hebben.

De belastingwet is vaak gewijzigd. Hierdoor verschillen belastingregels per lijfrenteverzekering. Welke belastingregels voor u gelden, is afhankelijk van de datum waarop u de verzekering heeft afgesloten. Hierdoor valt uw verzekering binnen een bepaald belastingregime. Dit regime heeft gevolgen voor wat u met uw vrijgekomen lijfrentekapitaal mag doen.

De volgende regimes bestaan:

  • Oud regime: koopsompolissen die zijn gekocht voor 1 januari 1992 en premiebetalende lijfrenteverzekeringen die zijn afgesloten voor 16 oktober 1990.
  • Brede herwaarderings- (BHW) regime: koopsompolis die zijn gekocht tussen 1 januari 1992 en 1 januari 2001 en premiebetalende lijfrenteverzekeringen die zijn afgesloten vanaf 16 oktober 1990 tot 1 januari 2001.
  • Huidig regime: elke verzekering waarop vanaf 1 januari 2001 nog aftrekbare lijfrentepremie is betaald. Bestond de overeenkomst al op 31 december 2000? Dan valt de waarde die hoort bij de betalingen tot en met 31 december 2000 onder het BHW-regime.

De oud regime lijfrentepolis

In dit artikel gaan wij nader in op polissen waarvoor het oud regime geldt, dus koopsompolissen die afgesloten zijn voor 1 januari 1992 en premiebetalende lijfrenteverzekeringen van voor 16 oktober 1990.

De eerbiedigende werking van een oud regime lijfrentepolis geldt alleen wanneer de premie na 1 januari 2001 niet meer van het inkomen is afgetrokken. Een dergelijke verzekering kent een aantal voordelen:

Minder last van lage rentestand

Een oud regime polis biedt u de mogelijkheid om voor een deel van uw lijfrentekapitaal kortlopende lijfrentes aan te kopen en het andere deel uit te stellen en te laten doorgroeien. Het voordeel van uitstellen is een lagere belastingheffing en misschien een hogere rekenrente.

 Vrijheid bij keuze ingangsdatum en einddatum uitgestelde lijfrente

U mag in principe[1] zelf weten tot wanneer u uw lijfrente-uitkering uitstelt, wanneer u de uitkeringen (gedeeltelijk) laat ingaan en hoe lang u ze laat doorlopen.

 Jaarlijks hoogte uitkering opnieuw bepalen

Bij oudere mensen is de inkomensbehoefte op langere termijn moeilijk te voorspellen. Het kan zijn dat u erg houdt van reizen, maar door een verandering in de gezondheid opeens gedwongen wordt tot een minder actief leven. Dat laatste hoeft niet goedkoper te zijn.

Opnames doen zonder een lijfrente aan te kopen

Dit is makkelijk voor onvoorziene of grotere uitgaven, zoals de aankoop van een auto of caravan. U betaalt inkomstenbelasting over het opgenomen bedrag.

Mogelijkheid tot schenken

Als u het geld zelf niet nodig heeft, kunt u lijfrente-uitkeringen of het vrijkomende bedrag schenken aan bijvoorbeeld uw meerderjarige (klein)kinderen. Over de uitkeringen betalen de ontvangers inkomstenbelasting. Het kan zijn dat zij in een lager belastingtarief vallen dan uzelf. Als u het uit de lijfrenteverzekering vrijkomende bedrag schenkt, betalen uw (klein) kinderen daarnaast ook schenkbelasting over 70% van het bedrag.

U kunt schenkbelasting voorkomen door termijn voor termijn te schenken. Er kan dan gebruik worden gemaakt van een anticumulatiebepaling. Er is dan geen schenkbelasting verschuldigd. Dit is vooral voordelig voor bijvoorbeeld nog studerende meerderjarige (klein) kinderen omdat zij effectief bijna geen inkomstenbelasting betalen.

 Verschillen tussen oud- en nieuw regime lijfrente 

Lijfrente Oud Regime Huidig Regime
Koopsompolis afgesloten voor 1-1-1992 of premiebetalend afgesloten voor 16-10-1990 Koopsompolis afgesloten vanaf

1-1-1992 of premiebetalend afgesloten na 16-10-1990

Schenken Ja Nee
Begunstigde kiezen die geen erfgenaam is (buiten partner) Ja Nee
Kortlopende lijfrentes Ja Ja, onder voorwaarden
Ingangsdatum uitgestelde lijfrente zelf kiezen Ja Nee, uiterlijk 5 jaar na AOW-leeftijd
Jaarlijks opnieuw de hoogte bepalen Ja, mits sterftekans 1% Nee
Opnames doen zonder lijfrente aan te kopen Ja Ja, maar 20% revisierente (boete)
Lijfrente ineens uit laten keren Ja Ja, maar 20% revisierente (boete)

Een oud regime lijfrenteverzekering heeft dus een aantal voordelen die het nieuwe regime niet biedt. Let wel op: wanneer u uw direct ingaande of uitgestelde lijfrente aankoopt bij een bank bent u alle oud regimerechten definitief kwijt. En dat kan jammer zijn vanuit financiële planningsoptiek.

Voor oud regime lijfrentekapitaal werken wij samen met Scildon (voorheen: Legal & General). Behalve zeer flexibele polissen bieden zij ons de mogelijkheid om te kiezen uit een ruim aanbod aan beleggingsmogelijkheden. Daardoor zijn wij in staat om uw lijfrentekapitaal optimaal af te stemmen op uw overige beleggingen.

[1] Er wordt maar 1 eis gesteld en wel dat de kans dat de verzekerde in de gekozen uitkeringsperiode overlijdt tenminste 1% is.