Gerealiseerde beleggingsrendementen – Oktober 2023

Zoals in de terugblik al werd beschreven was het voor zowel aandelen als obligaties geen goed kwartaal. Door het goede eerste en tweede kwartaal is het Year to Date rendement nog steeds positief. Of dit doorgetrokken kan worden in het laatste kwartaal zal wederom afhangen van de inflatieontwikkeling en daarmee de rente. Hoewel de inflaties lijken af te vlakken kan dit zomaar weer doorkruist worden door geopolitieke gebeurtenissen, zoals afgelopen weken weer duidelijk werd. De onderliggende economische prestaties van bedrijven blijven vooralsnog goed en dat geldt ook voor de werkgelegenheid.

Om u een idee te geven van beleggingsrendementen bij de verschillende risicoprofielen, houden wij de resultaten bij van een aantal wereldwijd gespreide, liquide multi-asset beleggingsfondsen. Deze portefeuilles worden beheerd door nationale en internationale fondshuizen. We hanteren daarbij de indeling: defensief, gematigd defensief, gematigd offensief en offensief.

Vervolgens maken wij een best-of-class selectie en nemen daar een gemiddelde van. Best-of-class zijn de vijf best presterende partijen. We kijken daarbij naar de rendementen die behaald zijn in de volgende periodes: laatste kwartaal, laatste jaar, laatste drie jaar en laatste vijf jaar. Daarnaast betrekken we de 3-jaars Sharpe ratio in de beoordeling om ook het door de beheerder genomen risico mee te nemen.

Op deze wijze ontstaan 5 beoordelingscriteria. Alleen wanneer een beleggingsportefeuille minimaal twee keer eindigt in de top vijf van een categorie telt hij mee als best-of-class. Hieronder ziet u de uitkomsten. Voor de volledigheid zijn ook de year-to-date cijfers (YTD), de standaarddeviatie (Stnd.Dev.) en de gemiddelde kosten (LKF) van deze top vijf meegenomen.

Onderstaande uitkomsten zijn op basis van de rendementen per 30-09-2023.

Defensieve portefeuilles

2023.Q3 YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Stnd.Dev. SharpeR LKF
-0,36% 2,81% 0,73% 1,04% 0,93% 5,18% 0,14% 0,52%

Gematigd defensieve portefeuilles

2023.Q3 YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Stnd.Dev. SharpeR LKF
-0,36% 4,07% 5,44% 3,24% 2,46% 8,35% 0,39% 0,54%

Gematigd offensieve portefeuilles

2023.Q3 YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Stnd.Dev. SharpeR LKF
0,41% 5,57% 6,59% 5,56% 4,36% 10,03% 0,49% 0,90%

Offensieve portefeuilles

2023.Q3 YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Stnd.Dev. SharpeR LKF
-1,48% 5,80% 7,98% 6,90% 4,78% 11,99% 0,58% 0,76%