Gerealiseerde beleggingsrendementen – Augustus 2021

Zoals u al heeft kunnen lezen in de terugblik op de financiële markten stond het tweede kwartaal van 2021 in het teken van heropening van de economie, herstel van de groei, maar ook oplopende inflatie. Met name dit laatste element droeg bij aan een wat wispelturig beeld de afgelopen maanden. De sussende woorden van de centrale bankiers dat de rente nog lang laag gehouden wordt en dat de oplopende inflatie een tijdelijk karakter heeft, zorgden ervoor dat per saldo het kwartaal positief kon worden afgesloten en daarmee ook het eerste halfjaar.

Om u een idee te geven van beleggingsrendementen bij de verschillende risicoprofielen houden wij de resultaten bij van een aantal wereldwijd gespreide multi-asset beleggingsfondsen. Deze portefeuilles worden beheerd door onze preferred suppliers: nationale en internationale fondshuizen. We maken daarbij een indeling in drie categorieën: defensief, neutraal en offensief.

Vervolgens maken wij een best-of-class selectie en nemen daar een gemiddelde van. Best-of-class zijn de vijf best presterende partijen. We kijken daarbij naar de rendementen die behaald zijn in de volgende periodes: laatste kwartaal, laatste jaar, laatste drie jaar en laatste vijf jaar. Daarnaast betrekken we de 3-jaars Sharpe ratio in de beoordeling om ook het door de beheerder genomen risico mee te nemen.

Op deze wijze ontstaan 5 beoordelingscriteria. Alleen wanneer een beleggingsportefeuille minimaal twee keer eindigt in de top vijf van een categorie telt hij mee als best-of-class. Hieronder ziet u de uitkomsten. Voor de volledigheid zijn ook de year-to-date cijfers (YTD), de standaarddeviatie (Stnd.Dev.) en de gemiddelde kosten van deze top vijf meegenomen (LKF).

Onderstaande uitkomsten zijn op basis van de rendementen per 30-06-2021.

Defensieve portefeuilles

2021.Q2 YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Stnd.Dev. SharpeR LKF
1,82% 4,17% 10,12% 5,43% 4,50% 6,70% 0,92 0,50%

Neutrale portefeuilles

2021.Q2 YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Stnd.Dev. SharpeR LKF
3,22% 8,82% 19,75% 8,39% 7,46% 10,33% 0,88 0,81%

Offensieve portefeuilles

2021.Q2 YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Stnd.Dev. SharpeR LKF
4,90% 12,01% 26,07% 10,57% 10,16% 14,45% 0,80% 0,67%