Gerealiseerde beleggingsrendementen – April 2022

Zoals in de terugblik al werd beschreven boden de meeste beleggingscategorieën een negatieve aanblik. Positieve uitschieters waren energie en grondstoffen. Ook defensieve Hedgefunds konden zorgen voor enige verzachting. Deze positieve uitzonderingen waren echter niet bij machte om de totaalresultaten van breed gespreide portefeuilles positief te houden. Beleggers die tevens belangen aanhielden in niet-beursgenoteerde beleggingen zoals direct vastgoed en private equity maakten waarschijnlijk wel kans om het kwartaal positief af te sluiten. Ook al is dit niet helemaal met elkaar te vergelijken het kan in ieder geval de pijn wat verzachten.

Om u een idee te geven van beleggingsrendementen bij de verschillende risicoprofielen houden wij de resultaten bij van een aantal wereldwijd gespreide, liquide multi-asset beleggingsfondsen. Deze portefeuilles worden beheerd door onze preferred suppliers: nationale en internationale fondshuizen. We maken daarbij een indeling in drie categorieën: defensief, neutraal en offensief.

Vervolgens maken wij een best-of-class selectie en nemen daar een gemiddelde van. Best-of-class zijn de vijf best presterende partijen. We kijken daarbij naar de rendementen die behaald zijn in de volgende periodes: laatste kwartaal, laatste jaar, laatste drie jaar en laatste vijf jaar. Daarnaast betrekken we de 3-jaars Sharpe ratio in de beoordeling om ook het door de beheerder genomen risico mee te nemen.

Op deze wijze ontstaan 5 beoordelingscriteria. Alleen wanneer een beleggingsportefeuille minimaal twee keer eindigt in de top vijf van een categorie telt hij mee als best-of-class. Hieronder ziet u de uitkomsten. Voor de volledigheid zijn ook de year-to-date cijfers (YTD), de standaarddeviatie (Stnd.Dev.) en de gemiddelde kosten van deze top vijf meegenomen (LKF).

Onderstaande uitkomsten zijn op basis van de rendementen per 31-03-2022.

Defensieve portefeuilles

2022.Q1 YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Stnd.Dev. SharpeR LKF
-4,02% -4,02% 0,76% 3,91% 3,25% 6,87% 0,66 0,57%

 

Neutrale portefeuilles

2022.Q1 YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Stnd.Dev. SharpeR LKF
-3,80% -3,80% 6,40% 8,52% 6,22% 10,71% 0,87 0,90%

 

Offensieve portefeuilles

2022.Q1 YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Stnd.Dev. SharpeR LKF
-4,72% -4,72% 7,81% 10,51% 8,93% 13,51% 0,87 0,56%