Fiscale en juridische actualiteiten 2019.Q1

Er staan ingrijpende wijzigingen op stapel voor de dga. Het betreft het UBO-register en lenen van de bv. Bij de consultatie inzake het UBO-register is weinig rekening gehouden met bezwaren tegen inbreuk op de privacy. Als dit de voorbode is van hoe omgegaan wordt met kritiek uit het veld, dan belooft dit weinig goeds voor de internetconsultatie inzake de wet Excessief lenen bij de eigen bv.

UBO-register

Op 4 april 2019 is het langverwachte wetsvoorstel ter implementatie van het UBO-register in Nederland ingediend bij de Tweede Kamer. Persoonlijke gegevens van uiteindelijk belanghebbenden (UBO) van in Nederland opgerichte entiteiten moeten worden geregistreerd in het openbare Handelsregister van de KvK. Het wetsvoorstel is vrijwel gelijk aan het eerdere conceptwetsvoorstel dat in 2017 in consultatie is gebracht. Teleurstellend is, dat er niets is gedaan met de kritiek dat er te grote inbreuk wordt gemaakt op de privacy. Lees hier verder bij PWC.

Excessief lenen bij de eigen vennootschap

Op 4 maart 2019 is een internetconsultatie gestart over het conceptwetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap. Dit voorstel is vorig jaar september op Prinsjesdag al aangekondigd. Er wordt voorgesteld om bij aanmerkelijkbelanghouders (ab-houders) die meer dan € 500.000 lenen bij hun vennootschap een fictief voordeel als inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking te nemen voor zover het totaalbedrag van deze leningen uitstijgt boven € 500.000, eigenwoningschulden uitgezonderd.

Ook kinderen van ab-houders vallen onder deze regel, voor zover ieders individuele schuld aan de vennootschap van de ouder meer dan € 500.000 bedraagt en het geen eigenwoningschuld betreft. Lees hier verder bij KPMG Meijburg & Co.

Mocht u meer willen weten over een van deze onderwerpen dan vernemen wij dat graag.