Financiële markten 2019.Q2

De eerste helft van 2019 is zowel voor aandelenbeurzen en obligatiemarkten zeer positief afgesloten. De daling van aandelenkoersen in de maand mei werd in juni grotendeels goed gemaakt. Ook de overige beleggingscategorieën laten mooie halfjaarcijfers zien. De drijvende krachten achter de huidige positieve stemming zijn de centrale banken, zowel de FED als de ECB. De inflatiedoelstelling van de Europese centrale bank (“iets onder de 2%”) is nog ver uit zicht. De rente op de Duitse tienjaars obligatie ging naar -0,3%, het laagste niveau ooit. Ook in Nederland is deze nu negatief. Beleggers rekenen op nog meer stimulering, en niet minder zoals velen eind vorig jaar nog dachten. Daarnaast bleek er eind juni weer sprake te zijn van toenadering tussen de VS en China om het handelsconflict op te lossen.

Fraaie halfjaarresultaten

Tegen deze achtergrond zijn de Europese aandelenbeurzen in de eerste helft van 2019 gestegen met gemiddeld 14%. En in het Verenigd Koninkrijk verassend genoeg met zo’n 13%. Ook in Amerika en de ‘Opkomende Landen’ werden fraaie beursstanden genoteerd, en bedroeg het rendement respectievelijk 18% en 11%. De overige beleggingscategorieën zoals commercieel vastgoed en grondstoffen bleven enigszins achter, maar de prijs van olie is recentelijk aan een flinke opmars begonnen. Aan het einde van het tweede kwartaal werd bekend dat Christine Lagarde de opvolger zal worden van Mario Draghi aan de top van de ECB. Dit nieuws werd met optimisme ontvangen omdat zij zeer waarschijnlijk de rente in Europa laag zal houden en het opkoopbeleid van haar voorganger zal voortzetten.

Aandelen 2019.Q2 1 jaar 3 jaar 5 jaar
MSCI ontwikkelde markten 2,54% 9,02% 10,85% 13,05%
MSCI opkomende markten -0,80% 3,76% 9,75% 6,33%
MSCI alle markten 2,16% 8,41% 10,71% 10,15%

 

Obligaties (EUR hedged) 2019.Q2 1 jaar 3 jaar 5 jaar
BBgBarc Euro obligatiemix 2,78% 7,03% 1,67% 3,09%
BBgBarc Wereldwijde obligatiemix 2,30% 5,40% 0,30% 1,94%
BBgBarc Wereldwijde bedrijfsobligaties 3,14% 6,23% 1,20% 2,40%

Vooruitblik

Voorspellende indicatoren, zoals inkoopmanagersindices, laten een verslechterend beeld zien voor de economische groei. Elementen die voor het verslechterende beeld zorgen zijn wereldwijde politieke spanningen (handelsconflicten met de VS, Brexit, Italiaanse staatsschuldproblematiek), vertraagde effecten van de monetaire verkrapping van vorig jaar en neerwaartse aanpassingen in bedrijfswinsten. In China en andere opkomende landen zagen we de afgelopen maanden een verbetering in de economische indicatoren als gevolg van stimuleringsmaatregelen. Maar recentelijk zien we, onder invloed van tegenvallende exportcijfers en kredietgroei, de vooruitzichten toch weer verslechteren.

Economische groeicijfers over het eerste kwartaal in Europa en de Verenigde Staten vielen nog mee. Maar vooruitlopende indicatoren blijven duiden op een zwakkere economische groei voor de rest van dit jaar. Alhoewel we een recessie de komende 12 maanden niet zien ontstaan, houden we wel rekening met een oplopende volatiliteit.