Familieleningen eigen woning

Het kabinet wil een heffing over werkelijke vermogensinkomsten inclusief vermogensaanwas invoeren. Deze zal op z’n vroegst met ingang van 2025 in werking treden. Op basis van de brief van de staatssecretaris van Financiën van 24 juni 2022, nr. 2022-0000172543 gaan wij ervan uit dat het niet eerder zal zijn dan met ingang van 2026.

Tot die tijd zal voor box 3 als overbruggingswetgeving de forfaitaire spaarvariant worden gehanteerd. Het wetsvoorstel daartoe wordt met Prinsjesdag ingediend. De exacte vormgeving  moet worden afgewacht. Voor ‘overige bezittingen’ zal in deze overbruggingsperiode een forfaitair rendement van circa 5,5% gaan gelden. Aan kinderen verstrekte eigenwoningleningen vallen onder die categorie. Als hiervoor een rente wordt gehanteerd van bijvoorbeeld 3,5%, betekent dat een belastingdruk op de rente inkomsten van 5,5%/3,5% x 31% = 49%. Overwogen kan worden de vordering onder te brengen in een bv. Afhankelijk van de hoogte van de vorderingen en de kosten van de bv kan dit een voordeel opleveren.

Bron: MFAS Nieuwsbrief 18-08-2022