De vermogensbeheerder aan het woord

De Kempen Profielfondsen zijn een beleggingsoplossing van Kempen Capital Management om zowel institutionele als particuliere beleggers een brede multi-asset oplossing te kunnen bieden. Op deze wijze toont Kempen ook haar expertise op het vlak van asset allocatie, het zo goed mogelijk verdelen van vermogen over de diverse risicocategorieën.

Naast profielfondsen is Kempen Capital Management bekend van de Orange Funds, het Global High Dividend Fund en diverse niet-beursgenoteerde Private Markets fondsen. We spraken met Florentine Hanlo, verantwoordelijk voor de profielfondsen van Kempen, over het Kempen Profielfonds 3.

Kempen Profielfonds 3 heeft een neutraal beleggingsprofiel en belegt in meerdere beleggingscategorieën, zoals aandelen en obligaties. Het fonds bestaat sinds 2016 en wordt door Morningstar gewaardeerd met de maximale score van vijf sterren. Morningstar is een gerenommeerd, onafhankelijk onderzoeksbureau op het gebied van beleggingsfondsen.

Het Kempen Profielfonds 3 belegt in verschillende beleggingscategorieën (om zo de risico’s te spreiden). Hoe komt de verdeling van deze categorieën tot stand en door wie wordt deze bepaald?

Het beheer van de Kempen profielfondsen wordt uitgevoerd door beleggingsexperts van Kempen Capital Management. Met hun expertise onderzoeken zij wat voor de Kempen Profielfondsen de meest passende verdeling is over de verschillende beleggingscategorieën.

Voor de Kempen profielfondsen is een lange termijn risico-rendementsverhouding vastgesteld die wordt vertaald in een strategische vermogensverdeling. Door middel van portefeuilleconstructie wordt het strategische (langjarige) beleggingsbeleid vertaald in een jaarlijks beleggingsbeleid.

Hierin wordt rekening gehouden met het beleggingsprofiel, de marktomstandigheden, verwachte rendementen en verschillende risicoanalyses. Tegelijkertijd wordt ook gekeken naar verschillende alternatieve scenario’s, zoals een inflatie- en een deflatiescenario. Gedurende het jaar wordt deze verdeling bijgestuurd wanneer de omstandigheden op de financiële markten daar aanleiding toe geven. Zo wordt er altijd belegd met het oog op zowel zekerheid als rendement.

Het is vast lastig om verschillende beleggingscategorieën met elkaar te vergelijken. Hoe doen jullie dat?

Het vergelijken van de verschillende beleggingscategorieën is onderdeel van het beleggingsproces om een passende beleggingsmix vast te stellen. Bij de beleggingsanalyses gaan we uit van de rendementsverwachtingen in een ‘centraal scenario’. Op basis van waarderingen en economische verwachtingen varieert de aantrekkelijkheid van beleggingscategorieën. Tegelijkertijd wordt er gekeken naar de economische cyclus en het sentiment van de markt. Op basis hiervan wordt een optimale beleggingsmix vastgesteld.

In het afgelopen jaar zijn er soms forse koersschommelingen geweest op beurzen en financiële markten. Hoe gaan jullie hiermee om en vinden er dan ook aanpassingen plaats in de portefeuille?

Een beleggingsportefeuille zoals de Kempen profielfondsen heeft continu aandacht nodig. We gaan dynamisch om met veranderingen in de markt, met de lange termijn horizon in het vizier. Het afgelopen jaar zijn er een aantal kleine aanpassingen in de portefeuilles aangebracht. Hierbij is slim ingespeeld op een de overreactie in de markt.

Houden jullie rekening met duurzaamheid en verantwoord beleggen? En hoe wordt dit meegenomen in jullie beleggingsbeleid?

ESG criteria zijn bij Kempen volledig geïntegreerd in het beleggingsproces. Het toepassen van deze ESG-criteria gaat voor Kempen hand in hand met het streven naar financieel rendement. Naast de selectie van managers met het juiste ESG-profiel is engagement met de reeds geselecteerde managers een belangrijk onderdeel. De beleggingsovertuiging binnen de profielfondsen is “verantwoord en kostenbewust”, aangezien kosten ook een belangrijke rol spelen. Selectief kiezen wij voor actief beheer en/of een specifieke benchmark.

Wat is kenmerkend voor de aanpak van Kempen Capital Management op het gebied van beleggingsbeleid en het beleggingsproces?

Kempen heeft een beleggingsbeleid met een lange termijn focus en een brede spreiding van de portefeuilles. ESG criteria zijn over het gehele beleggingsbeleid geïntegreerd. Het hebben van een duidelijke visie is een belangrijke voorwaarde: een visie op ESG, beleggingscategorieën, op managers en op markten. Daarnaast is het belangrijk dat er zo min mogelijk commerciële prikkels zijn bij het adviseren over de samenstelling van de managers in de portefeuille. Wij geloven daarom in het “extern-tenzij” principe.

Voor wie is het fonds geschikt, wat bedragen de kosten en wat bedroeg het rendement in de afgelopen jaren?

De profielfondsen zijn geschikt voor zowel particuliere als institutionele beleggers. Op dit moment worden ze ook gebruikt door beide doelgroepen. Het rendement was 15,7% dit jaar en de totale kosten zijn 0,62% (per 30 november 2019).

Kempen Profielfonds 3 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (hets “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.