De vermogensbeheerder aan het woord

De NN Dynamic Mix Funds bieden een complete portefeuille voor ieder beleggingsprofiel. De fondsen worden beheerd door NN Investment Partners, het vroegere ING Investment Management. Sinds de oprichting in 2000 streven deze fondsen ernaar dynamisch in te spelen op marktontwikkelingen. En met succes want de afgelopen jaren zijn de fondsen regelmatig voor hun prestaties beloond met een award als best presterende mixfondsen door onafhankelijke fondsenbeoordelaars als Morningstar en Lipper.

NN Dynamic Mix Fund III is een mixfonds dat voornamelijk belegt in een gespreide portefeuille van internationale aandelen en vastrentende waarden. Daarnaast kent dit fonds ook de mogelijkheid om in beursgenoteerde vastgoed aandelen te beleggen.

Het NN Dynamic Mix Fund III kent een neutraal beleggingsprofiel en een actieve beheerstijl waarbij het vermogen verdeeld wordt over wereldwijde aandelen (50%) en vastrentende waarden (50%). Afwijkingen van deze standaard verdeling zijn toegestaan met een bandbreedte van +/- 20%. We spraken met Siu-Kee Chan, de beheerder van het fonds.

Kan je een korte toelichting geven op de huidige portefeuille van NN Dynamic Mix Fund III?

De huidige portefeuille is ingericht om een beter rendement te genereren dan de gemengde benchmark. De ingrediënten zijn; asset allocatie, selectie van de beste interne fondsen en een focus op lage kosten. Dit betekent dat elke euro die binnenkomt wordt belegd in aandelen- en obligatiefondsen. Voor ons is de belangrijkste beleggingsbeslissing om op het juiste moment asset categorieën die het minder goed zullen doen te vermijden en juist in die asset classes, regio’s en sectoren te beleggen waar we kansen zien. Een simpele opzet die echter veel denkwerk vereist.

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol. In de huidige portefeuille beleggen we bijvoorbeeld een gedeelte van de aandelenportefeuille in duurzame aandelenfondsen. Zowel vanwege de duurzame ambitie als ook voor het behalen van rendement.

Hoe komt het dynamische karakter van het fonds tot uitdrukking en hoe wordt het actieve beleggingsbeleid bepaald?

Om dynamisch te zijn en snel in te spelen op veranderingen binnen financiële markten, moeten wij in staat zijn om zoveel en zo snel mogelijk data te verwerken tot informatie die wij kunnen gebruiken voor beleggingsbeslissingen. Dat doen wij door het meten van een enorme hoeveelheid aan data en deze om te zetten naar kwantitatieve signalen. Sommige gebeurtenissen zijn natuurlijk lastig te meten en er is altijd iets wat juist nu een overheersende impact heeft, bijvoorbeeld een handelsoorlog of verkiezingen. Om deze gebeurtenissen als kwalitatieve signalen te interpreteren hebben wij een ervaren en divers beleggingsteam. De combinatie tussen de kwantitatieve en kwalitatieve elementen waarborgt dat wij dynamisch zijn en onszelf blijven dwingen continu te innoveren.

Het is vast lastig om verschillende beleggingscategorieën met elkaar te vergelijken. Hoe doen jullie dat?

Elke asset categorie is uniek en heeft haar eigen risico en rendement karakteristieken. Het vergelijken van verschillende asset categorieën is daardoor inderdaad ook niet eenvoudig.

Om de aantrekkelijkheid van categorieën te beoordelen, moet je over het algemeen een uitspraak doen over twee dingen: de richting van elke categorie en de correlatie tussen de categorieën. Om dit behapbaar te houden focussen wij bij voorspellingen over asset categorieën op de richting van de prijsontwikkeling. Het goed inschatten van deze richting is een uitdaging. Het voorspellen van correlaties is een nog grotere uitdaging.

Wat doen jullie bij grote schommelingen op de financiële markten?

De mechanische werking van grote schommelingen is dat bij een hoger niveau van volatiliteit er meer onzekerheid is. Bij toenemende bewegelijkheid van de markt zullen wij in het algemeen onze actieve posities ten opzichte van de benchmark verkleinen. De andere kant van oplopende volatiliteit is dat er altijd een oorzaak en gevolg is. Voor een belegger is het interessant om te begrijpen wat de financiële markten beweegt en wat de mogelijke scenario’s zijn. Wat speelt er in het hoofd van beleggers? Wij hebben geleerd dat op bepaalde momenten de markt niet rationeel is, het meten van gedragsfactoren helpt ons dan bij het maken van beleggingsbeslissingen.

Wat zijn op dit moment de belangrijkste risico’s die de financiële markten kunnen bedreigen?

De belangrijkste risico’s voor financiële markten zijn een afzwakkende wereldwijde economische groei, een mogelijke fout (beleidskeuze of communicatie) door de Europese of Amerikaanse centrale bank en een escalatie in de handelsoorlog tussen Amerika en China. Dit zijn geen losse risico’s maar deze zijn met elkaar verbonden. De grootste bedreiging is een scenario waarin de wereldwijde economische groei afzwakt, mede aangewakkerd door een escalatie in de handelsoorlog tussen Amerika en China, en waar centrale banken niet in staat zijn om de stabiliserende functie te vervullen. Op dit moment ligt de focus op stimulus vanuit centrale banken, maar om meer positief te worden op bijvoorbeeld aandelen, zal dit gevolgd moeten worden door aantrekkende economische groei.

Het fonds is momenteel neutraal gepositioneerd op aandelen en obligaties ten opzichte van de benchmark. De actieve posities zijn gerelateerd aan de lage rentestanden, waar extra ‘yield’ wordt gezocht in bedrijfsobligaties binnen de obligatieportefeuille. Binnen de aandelenportefeuille zijn we voorzichtig op banken en geven wij de voorkeur aan sectoren gerelateerd aan consumenten.

Hoe verschilt jullie aanpak ten opzichte van andere fondshuizen, en waarom hebben jullie hiervoor gekozen?

Wij hebben gekozen voor een aanpak waarbij we zowel fundamentele als gedragsindicatoren meenemen in ons beleggingsproces. Alles wat we uit de oude economieboeken hebben geleerd vanuit de klassieke theorieën vormt de basis voor de lange termijn. Dit zijn fundamentele zaken zoals bedrijfswaarderingen. Op de korte termijn hebben we gemerkt dat vaak ook sentiment en andere gedragsfactoren een rol spelen in de beweging van financiële markten. Om elke asset categorie goed te kunnen begrijpen, meten we dus naast de traditionele fundamentele factoren, ook gedragsfactoren.

Voor wie is het fonds geschikt, wat bedragen de kosten en wat bedroeg het rendement in de afgelopen jaren?

In principe is het fonds geschikt voor iedereen met een neutraal risicoprofiel. Het is een kant-en-klaar mixfonds en de relatief lage kosten en het sterke trackrecord maken het een aantrekkelijk oplossing voor zowel de retail- als institutionele belegger. Als onderdeel van een fondsen range met vijf profielen is het NN Dynamic Mix Fund III het middelste en daarmee meest neutrale fonds qua beleggingsprofiel. Met de andere profielen heeft u de mogelijkheid om meer of minder risico te nemen.

De lopende kosten van het fonds bedragen 0,65%.

Overige cijfers (per 30-06-2019)

2019.Q2 YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Stnd. Dev.
2,82% 11,71% 5.97% 6,10% 6,50% 6,88%