Crowdfunding; is dat iets voor mij?

Recent ben ik bij een seminar over crowdfunding geweest van Geldvoorelkaar.nl. Crowdfunding is de laatste tijd steeds meer in het nieuws en ik ben erg benieuwd naar de meningen tot dusver.

Wat is crowdfunding eigenlijk?

Het is niet het ei van Columbus, maar wel een interessante nieuwe loot aan de boom met financieringsinstrumenten. De oprichters van Geldvoorelkaar.nl -twee ex-bankiers- kunnen niet genoeg benadrukken dat het niet alleen moet worden gezien als ‘in plaats van de bank’, maar als aanvullende vorm van financiering. Het lijkt vooral interessant te zijn voor het aantrekken van relatief kleine leningen (tot € 250.000), die voor banken te duur zijn geworden om te verstrekken en te bewaken. Dit komt vooral door alle waarborgen die tegenwoordig door de toezichthouder worden verlangd. Verder gaat het altijd om een ‘blauwe ogen’ krediet, wat de op zekerheden gerichte bankfiatteurs ook niet fijn vinden. Overigens zijn de blauwe ogen wel altijd in privé aansprakelijk, ook al ondernemen zij in het jasje van een BV.

Helemaal uitgekleed betreft crowdfunding een leningsovereenkomst tussen aan de ene kant een groep beleggers met als juridische status een informele vereniging en aan de andere kant een inlener. Het bemiddelende platform, de facilitator, is geen partij in de transactie. De looptijd bedraagt 2 tot 5 jaar en de aflossing geschiedt in maandelijkse annuïteiten.

Risico’s

Vanuit het perspectief van de belegger gezien is bestudering van het business plan en de gegoedheid van de debiteur dus van belang. De facilitator geeft een kredietrating af van A t/m E. Verder doet de wet van de grote getallen ook hier zijn werk. De inleg per belegger per lening is meestal laag. Enkele honderden tot hooguit een paar duizend euro, maar dat bepaal je zelf. De informele grens die de toezichthouder aan Geldvoorelkaar.nl heeft opgelegd is maximaal € 40.000 per particuliere belegger, voor alle leningen bij elkaar opgeteld. De door de inlener voorgestelde rente bedraagt ongeveer 4% voor de A-leningen, tot wel 10% voor de meest risicovolle E-leningen.

Crowdfunding is inmiddels het stadium van de luiers ontgroeid. Uiteraard zullen er zich in de toekomst ‘ongelukjes’ voordoen, net als bij de bank. De ervaringen in Nederland zijn positief en Geldvoorelkaar.nl kent weinig wanbetalers, terwijl in de afgelopen jaren toch al miljoenen zijn geïnvesteerd. Ook internationaal, waar dit al langer bestaat, liggen default ratio’s laag, nog geen 3%.

Interessante belegging?

Zet dit zoden aan de dijk voor u als belegger? Niet echt, maar het kan wel een andersoortig rendement opleveren: maatschappelijke betrokkenheid en een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe ideeën. U moet het ook alleen doen met geld dat u niet nodig heeft voor andere zaken. Behalve interessante start-ups worden ook veel maatschappelijke projecten op deze wijze gefinancierd. Een deel van de ‘Return On Involvement’ wordt dan vergoed in natura. U woont een voorstelling bij, of krijgt korting op de producten of diensten die door middel van de lening gefinancierd worden.

Kortom: het is een aardige manier om geld uit te lenen voor initiatieven die anders niet van de grond kunnen komen. Bovendien weet u precies waarin u investeert en u bent er veel meer bij betrokken dan bij een beursgenoteerde obligatie.