CapitalCare Nieuwsbrief oktober 2019

Na het turbulente verloop van de beurzen in het tweede kwartaal van 2019 was ook het derde kwartaal er een van ups en downs. Hoe anders was dit op het rentevlak. Alles ging slechts één richting uit en na de laatste vergadering van de ECB zelfs in versneld tempo. In deze nieuwsbrief zetten wij de cijfers weer in vogelvlucht onder elkaar. Wat dit voor uw toekomstige rendement betekent komt in de volgende nieuwsbrief uitgebreid aan de orde. Dit zal vermoedelijk tweede helft november worden.  Wij verwachten weinig verrassingen. Een verdere langzame verslechtering van de economische vooruitzichten voor de korte tot middellange termijn, zonder dat een recessie echt doorzet.

Verder zoomen we nader in op de gevolgen van de recente kabinetsplannen voor box 2 en 3 en constateren we dat zelfs wetgeving niet kan ontsnappen aan een zekere turbulentie.

Veel leesplezier!

Patrice Peijnenburg, Ronald Simon en Michel Broeks