Beleggingsrendementen – April 2021

Zoals u al heeft kunnen lezen in de terugblik op de financiële markten gaf het eerste kwartaal een gemengd beeld. Stond januari nog in het teken van het eind 2020 opgetreden herstel en de naweeën van de Amerikaanse verkiezingen, in februari trad de inflatieangst in. Vooral in Amerika zijn door de overheid ongekend grote bestedingsimpulsen aangekondigd. Dit had vooral gevolgen voor groeiaandelen die daardoor onder druk kwamen te staan. Waardeaandelen daarentegen maakten een zeer sterke comeback.

Om u een idee te geven van beleggingsrendementen bij de verschillende risicoprofielen houden wij de resultaten bij van een aantal wereldwijd gespreide multi-asset beleggingsfondsen. Deze portefeuilles worden beheerd door onze preferred suppliers: nationale en internationale fondshuizen. We maken daarbij een indeling in drie categorieën: defensief, neutraal en offensief.

Vervolgens maken wij een best-of-class selectie en nemen daar een gemiddelde van. Best-of-class zijn de vijf best presterende partijen. We kijken daarbij naar de rendementen die behaald zijn in de volgende periodes: laatste kwartaal, laatste jaar, laatste drie jaar en laatste vijf jaar. Daarnaast betrekken we de 3-jaars Sharpe ratio in de beoordeling om ook het door de beheerder genomen risico mee te kunnen nemen.

Op deze wijze ontstaan 5 beoordelingscriteria. Alleen wanneer een beleggingsportefeuille minimaal twee keer eindigt in de top vijf van een categorie telt hij mee als best-of-class. Hieronder ziet u de uitkomsten. Voor de volledigheid zijn ook de year-to-date cijfers (YTD), de standaarddeviatie (Stnd.Dev.) en de gemiddelde kosten van deze top vijf meegenomen (LKF).

Onderstaande uitkomsten zijn de rendementen per 31-03-2021.

Defensieve portefeuilles

2021.Q1 YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Stnd.Dev. SharpeR LKF
2,30% 2,30% 15,90% 5,28% 4,48% 6,68% 0,89 0,50%

Neutrale portefeuilles

2021.Q1 YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Stnd.Dev. SharpeR LKF
4,74% 4,74% 26,82% 8,50% 7,17% 10,23% 0,90 0,67%

Offensieve portefeuilles

2021.Q1 YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Stnd.Dev. SharpeR LKF
6,43% 6,43% 36,08% 10,23% 9,02% 13,75% 0,82 0,56%