Beleggingsrendementen

Zoals u al heeft kunnen lezen in de terugblik op de financiële markten was het vierde kwartaal vooral aandelenbeleggers goed gezind. Voor de obligatiemarkten was dit duidelijk niet het geval wat goed is terug te zien in de meer defensieve portefeuilles. Over het hele jaar genomen was het natuurlijk fantastisch. Kijken we naar een iets langere periode (3 jaar), dan belanden we weer met beide benen op de grond en komen we uit op langjarige gemiddelden.

Om u een idee te geven van gerealiseerde beleggingsrendementen bij de verschillende risicoprofielen houden wij de resultaten bij van een aantal breed gespreide wereldwijde beleggingsportefeuilles. Deze portefeuilles worden beheerd door onze preferred suppliers, een aantal nationale en internationale fondshuizen. We maken daarbij een indeling in drie categorieën: defensief, neutraal en offensief.

Vervolgens maken wij een best-of-class selectie en nemen daar een gemiddelde van. Best-of-class zijn de drie best presterende partijen. We kijken daarbij naar de rendementen die behaald zijn in de volgende periodes: laatste kwartaal, laatste jaar, laatste drie jaar en laatste vijf jaar. Daarnaast betrekken we de 3-jaars Sharpe ratio in de beoordeling, om ook het door de beheerder genomen risico mee te kunnen nemen.

Op deze wijze ontstaan 5 beoordelingscriteria. Alleen wanneer een beleggingsportefeuille minimaal twee keer eindigt in de top drie van een categorie telt hij mee als best-of-class. Hieronder ziet u de uitkomsten. Voor de volledigheid zijn ook de gemiddelde kosten meegenomen (LKF).

Onderstaande uitkomsten betreffen de rendementen per 31-12-2019.

Defensieve portefeuilles

2019.Q4 1 jaar 3 jaar 5 jaar SharpeR LKF
0,73% 12,76% 4,27% 4,10% 1,15 0,58%

Neutrale portefeuilles

2019.Q4 1 jaar 3 jaar 5 jaar SharpeR LKF
3,24% 18,99% 5,60% 6,15% 0,92 0,73%

Offensieve portefeuilles

2019.Q4 1 jaar 3 jaar 5 jaar SharpeR LKF
5,86% 25,00% 8,03% 8,62% 0,89 0,69%