Beleggingsrendementen 2019.Q2

Na een stevig herstel van de beleggingsrendementen in het 1e kwartaal van 2019 leek in april het herstel aan te houden. Wat dieper het tweede kwartaal in kreeg de onzekerheid toch weer de overhand, om later af te zwakken onder geruststellende berichten van centrale banken. Kortom, veel volatiliteit en uiteindelijke geringe rendementen.

Om u een idee te geven van gerealiseerde beleggingsrendementen bij de verschillende risicoprofielen houden wij de resultaten bij van een aantal breed gespreide beleggingsportefeuilles. Deze portefeuilles worden beheerd door zowel nationale als internationale vermogensbeheerders. We maken daarbij een indeling in drie categorieën: defensief, neutraal en offensief.

Best-of-class selectie

Vervolgens maken wij een best-of-class selectie en nemen daar een gemiddelde van. Best-of-class zijn dan de drie best presterende partijen. We kijken daarbij naar de rendementen die behaald zijn in de volgende periodes: laatste kwartaal, laatste jaar, laatste drie jaar en laatste vijf jaar. Daarnaast betrekken we de 3-jaars Sharpe ratio in de beoordeling, om ook het door de beheerder genomen risico mee te kunnen nemen.

Op deze wijze ontstaan 5 beoordelingscriteria. Alleen wanneer een beleggingsportefeuille minimaal twee keer eindigt in de top drie van een categorie telt ie mee als best-of-class. Hieronder ziet u de uitkomsten. Voor de volledigheid zijn ook de gemiddelde kosten meegenomen (LKF). Onderstaande uitkomsten betreffen de rendementen per 30-06-2019.

Defensieve portefeuilles

2019.Q2 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sharpe ratio LKF
2,19% 5,09% 4,08% 4,45% 0,98 0,58%

Neutrale portefeuilles

2019.Q2 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sharpe ratio LKF
2,58% 6,97% 5,35% 6,31% 0,84 0,85%

Offensieve portefeuilles

2019.Q2 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sharpe ratio LKF
2,76% 5,38% 9,10% 8,39% 0,89 0,79%