Beleggingsrendementen 2019.Q3

Na het turbulente verloop van de beurzen in het tweede kwartaal was ook het derde kwartaal er een van ups en downs. Belangrijkste actoren waren tweetende mannen en aan renteknoppen draaiende bankiers. In het artikel ‘financiële markten’ leest u hier meer over. Resultaat van dit alles: veel volatiliteit, maar uiteindelijk toch mooie rendementen.

Om u een idee te geven van gerealiseerde beleggingsrendementen bij de verschillende risicoprofielen houden wij de resultaten bij van een aantal breed gespreide wereldwijde beleggingsportefeuilles. Deze portefeuilles worden beheerd door zowel nationale als internationale vermogensbeheerders. We maken daarbij een indeling in drie categorieën: defensief, neutraal en offensief.

Vervolgens maken wij een best-of-class selectie en nemen daar een gemiddelde van. Best-of-class zijn dan de drie best presterende partijen. We kijken daarbij naar de rendementen die behaald zijn in de volgende periodes: laatste kwartaal, laatste jaar, laatste drie jaar en laatste vijf jaar. Daarnaast betrekken we de 3-jaars Sharpe ratio in de beoordeling, om ook het door de beheerder genomen risico mee te kunnen nemen.

Op deze wijze ontstaan 5 beoordelingscriteria. Alleen wanneer een beleggingsportefeuille minimaal twee keer eindigt in de top drie van een categorie telt hij mee als best-of-class. Hieronder ziet u de uitkomsten. Voor de volledigheid zijn ook de gemiddelde kosten meegenomen (LKF). Onderstaande uitkomsten betreffen de rendementen per 30-09-2019.

Defensieve portefeuilles

Kwart.

1 jaar 3 jaar 5 jaar Sharpe LKF
2.85% 7,66% 4,33% 4,55% 1,15

0,58%

Neutrale portefeuilles

Kwart.

1 jaar 3 jaar 5 jaar Sharpe LKF
3,68% 8,22% 5,69% 6,03% 1,22

0,85%

Offensieve portefeuilles

Kwart.

1 jaar 3 jaar 5 jaar Sharpe LKF
3,82% 6,64% 8,37% 8,12% 0,94

0,63