Belangrijkste belastingtarieven voor 2020

Belastingplan 2020 aangenomen door de Eerste kamer

Ten opzichte van de rond Prinsjesdag aangekondigde plannen zijn weinig wijzigingen doorgevoerd. Voor dga’s betekent dit dat de box 2 heffing in 2020 omhoog gaat naar 26,25% en in 2021 naar 26,9%. Daar tegenover staat in 2020  en 2021 een verlaging van de vennootschapsbelasting in de eerste schijf (tot EUR 200.000 winst). Dat tarief gaat in 2020 omlaag van 20% naar 16,5% en in 2021 naar 15%. Het tarief in de tweede schijf blijft 25% in 2020 en gaat pas in 2021 omlaag naar 21,7%.

Het wetsvoorstel Excessief lenen bij eigen vennootschap maakt geen onderdeel uit van het Pakket Belastingplan 2020 maar is nu aangekondigd voor maart 2020.

In box 1 van de  inkomstenbelasting (inkomsten uit werk en woning) wordt vanaf 2020 een tweeschijventarief ingevoerd. De eerste schijf loopt tot een inkomen van EUR 68.507 en wordt belast met een combinatietarief van 37,35%. Daarboven geldt een tarief van 49,5%.

De voor box 3 aangekondigde wijzigingen laten nog op zich wachten. Het wetsvoorstel wordt rond de zomer van 2020 verwacht. De geplande ingangsdatum is 2022.

Schenkbelasting en -vrijstellingen in 2019 en 2020

Voor wie het jaarlijks vrijgestelde bedrag nog wil schenken dit jaar:

  • Aan kinderen: EUR 5.428 in 2019 en EUR 5.515 in 2020
  • Aan andere verkrijgers: EUR 2.173 in 2019 en EUR 2.208

Voor schenkingen aan kinderen tussen de 18 en 40 kan eenmalig van een verhoogde vrijstelling gebruik gemaakt worden. De hoogte wordt bepaald door de aanwending van het bedrag:

  • Voor studie* EUR 54.246 in 2019 en EUR 55.114 in 2020
  • Voor de eigen woning* EUR 102.010 in 2019 en EUR 103.612 in 2020

In alle andere gevallen bedraagt de vrijstelling EUR 26.040 in 2019 en EUR 26.457 in 2020.

*NB aan deze vrijstellingen zijn strikte voorwaarden verbonden.

Als u meer aan uw kinderen wilt schenken dan de vrijgestelde bedragen, betalen zij over het meerdere schenkbelasting. Het tarief van 10% is van toepassing op belaste verkrijgingen tot EUR 124.727 in 2019 en EUR 126.723 in 2020. Daarboven geldt een tarief van 20%.