Beleggen met impact in microkredieten

Rendementsverwachting (1-3jr) van 2,5 – 3,5%; zeer lage volatiliteit (< 2%); zeer lage correlatie met andere vermogenscategorieën.

Algemeen

Behalve het feit dat met microfinanciering kleine ondernemers in minder ontwikkelde economieën kunnen worden geholpen en u daarmee impact creëert, heeft microfinanciering ook een aantal beleggingstechnische voordelen. En dan vooral in tijden van onrust op de effectenmarkten. Beleggen in microkredieten is een vorm van impactbeleggen en gericht op de volgende Social Development Goals (SDG’s) van de VN:

Investeren in inclusiviteit

Wereldwijd hebben 1,7 miljard mensen geen of beperkte toegang tot financiële diensten zoals lenen, sparen en betalen. Door leningen te verstrekken en deel te nemen in het aandelenkapitaal van microfinancieringsinstellingen en banken in Latijns-Amerika, Azië, Afrika en Oost-Europa kan hier verandering in gebracht worden. Deze lokale instellingen richten hun dienstverlening op
mensen en het midden- en kleinbedrijf (MKB) die geen toegang hebben tot financiële diensten. Hierdoor kunnen zij het heft in eigen hand nemen en hun leefomstandigheden verbeteren. Ook spelen deze instellingen een belangrijke rol om mensen toegang te geven tot basisbehoeften, zoals onderwijs, huisvesting en duurzame energie.

Stabiel rendement en weinig fluctuaties

Met het juiste fonds kunt u rekenen op een stabiel rendement en een lage volatiliteit (weinig koersschommelingen). Ook de correlatie met de aandelen- en obligatiemarkten is zeer laag. Dat wil zeggen dat de ontwikkeling van rendement en volatiliteit slechts in beperkte mate samenhangt met bewegingen op deze effectenmarkten. Het kan daarom goed fungeren als alternatief voor obligaties met een risicomijdend karakter, vooral gezien de lage tot negatieve rendementsverwachtingen voor deze categorie.

De rendementsverwachting voor microfinanciering (1-3jr) bedraagt 2,5 – 3,5% per jaar. De standaarddeviatie, een percentage waarmee de volatiliteit wordt weergegeven, bedraagt normaliter  ca. 2% (inclusief Covidshock ca. 4%). Vergelijk dit met een indexproduct dat belegt in wereldwijde aandelen (benchmark: MSCI ACWI ), dat een volatiliteit kent van ca. 10% en een indexproduct dat belegt in een mix van Europese obligaties met een goede rating (benchmark:  BBgBarclays Capital Euro Aggregate Bond Index), met een volatiliteit van ca. 3% (en geen of een negatief rendement).

Onafhankelijk onderzoek door Ortec

Deze eigenschappen werden onlangs bevestigd in een rapport van Ortec Finance, een onafhankelijk onderzoeksbureau op gebied van beleggen. Het onderzoek, gebaseerd op de Moderne Portefeuille Theorie van Nobelprijswinnaar Harry Markowitz, laat zien wat de effecten zijn van dergelijke alternatieve impact beleggingen op de risico-rendements karakteristieken van breed gespreide portefeuilles. De Sharpe-ratio (vernoemd naar een andere Nobelprijswinnaar) van een portefeuille met opname van dergelijke investeringen blijkt aanmerkelijk te verbeteren.

Risico’s

Het risico van microfinanciering, het niet kunnen terugbetalen van de leningen, wordt in de hand gehouden door te spreiden over regio’s, instellingen, beleggingscategorieën en valuta’s. Een bekend fenomeen bij microfinanciering is de paradox dat ondanks de lage tot zeer lage kredietwaardigheid van de inleners, het percentage definitieve afschrijvingen minder dan 1% van de uitgeleende kredieten bedraagt. De betalingsmoraal blijkt zeer hoog te zijn onder dergelijke kleine ondernemers. Het is voor hen vaak de enige kans om tegen acceptabele voorwaarden uit de armoedeval te raken.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over dit beleggingsidee, dan kunt u dit aanvragen via onderstaande contactknop of bellen met uw contactpersoon binnen CapitalCare Company.

Neem contact op