Laatste mogelijkheid om deel te nemen in een succesvol woninggroeifonds

Ondanks de hogere rente, de hogere overdrachtsbelasting en de hogere box 3 heffing is het nog steeds interessant om te beleggen in woningen. Kwaliteit en een scherpe financiering speelt daarbij een grote rol.

Beoogd uitkeringsrendement 5,0% per jaar (uitkering per kwartaal); beoogd totaalrendement 7,0% (bij 10 jaar aanhouden); vrij verhandelbaar tegen maandelijkse handelskoers; AFM-toezicht.

Algemeen

Verhuurde woonruimte is nog steeds een aantrekkelijk beleggingsalternatief. De directe rendementen zijn redelijk constant en koersschommelingen beperkt. Tussentijds wordt gewaardeerd op een door taxateurs ingeschatte fair value, maar pas bij verkoop van een pand wordt de definitieve waardeontwikkeling vastgesteld en kan het totaalrendement berekend worden.

U kunt op diverse manieren investeren in verhuurde woonruimte. U kunt zelf onroerend goed aankopen en dit verhuren of u kunt dit overlaten aan een professionele partij. In dat laatste geval is er vaak sprake van een beleggingsmaatschappij of een beleggingsfonds. U koopt een participatie en bent dan mede-eigenaar of u verstrekt een lening, zoals bij een obligatie. Ook mengvormen als winstdelende obligaties komen voor.

Professionele partijen beogen vaak om de onderliggende vastgoedportefeuille na zo’n 7 tot 10 jaar door te verkopen en de opbrengst uit te keren aan de participanten. Het moet dan wel de juiste tijd zijn om dit te doen. In een recessie zal de waarde laag zijn en is verkopen onaantrekkelijk. In de voorwaarden van de fondsen staat dan ook altijd dat de verkoopdatum kan worden uitgesteld.

Er zijn ook fondsen, zoals de onderhavige, die beleggers behulpzaam zijn door tussentijdse verkoop te faciliteren via een platform of door participaties in te kopen tot een bepaald maximum. Garanties worden echter niet gegeven. Deze beleggingscategorie is daarom alleen geschikt voor mensen die langere tijd geen beroep hoeven te doen op dat deel van hun vermogen. Welk percentage van uw vermogen deze belegging maximaal mag zijn hangt af van uw persoonlijke situatie en de doelstellingen die u nastreeft. Uiteraard adviseren wij u hier graag bij.

Actualiteit

Ondanks de hogere rente op bankfinancieringen en de gestegen overdrachtsbelasting kan woningverhuur nog steeds een interessante belegging zijn. Aankopen van kwaliteit voor een goede prijs en een scherpe financiering zijn dan essentieel.

Kon tot voor kort iedereen wel rijk worden door huisjes uit te melken, nu ligt dat anders. Nieuwe wetgeving rondom verhuur en de nieuwe regels in box 3 van de inkomstenbelasting maken het een stuk uitdagender. De nieuwe huurwetgeving[1] betekent dat de gereguleerde huur (nu tot € 879,66) wordt uitgebreid naar huurwoningen in het middensegment tot en met 186 punten die volgens het Woningwaarderingsstelsel (WWS) maximaal € 1.123 per maand mogen kosten. Hierdoor krijgen meer huurders de mogelijkheid om een beroep op het puntenstelsel te doen. Dit kan betekenen dat de huur (fors) omlaag moet en daarmee het rendement van de verhuurder.

Ook de nieuwe box 3 wetgeving maakt het maken van een goed rendement lastiger. Schulden kunnen niet meer gesaldeerd worden met bezittingen, maar krijgen een eigen rendementscategorie die aanzienlijk lager ligt dan het veronderstelde rendement op de bezittingen (2,47% versus 6,04%).

De investering

Dit beleggingsidee is al eerder in een van onze nieuwsbrieven belicht. Het betreft de vierde emissie van deze aanbieder.

Dit succesvolle woninggroeifonds heeft de hand weten te leggen op nieuw ontwikkeld vastgoed van hoge kwaliteit. Dit biedt het voordeel dat men buiten de gereguleerde verhuur blijft. Ook de bestaande woningen in dit fonds zijn van recente datum en van hoge kwaliteit. Het fonds is voornemens de oudste huurwoningen via een uitpondplan geleidelijk aan te verkopen. Opbrengsten worden aangewend om bankleningen af te lossen en om uit te keren aan de certificaathouders.

De kenmerken van het fonds

  • Na de laatste toevoeging bevat het fonds ruim 420 objecten verspreid over 19 locaties in midden- en zuidwest Nederland met een jaarlijkse huuropbrengst van ca. € 6,3 mio.
  • Het heeft een onbepaalde looptijd.
  • Certificaten zijn vrij verhandelbaar tegen de maandelijks vastgestelde handelskoers via het platform van de beheerder.
  • De beheerder koopt onder voorwaarden tot maximaal € 1mio aan certificaten terug voor betere verhandelbaarheid. De eerste jaren vindt bij inkoop een afslag plaats op de waarde.
  • Bankfinancieringen zijn in 2022 voor 10 jaar geherfinancierd tegen een zeer scherp tarief.
  • Een uitgebreid, maar goed leesbaar fondsprospectus is aanwezig en goedgekeurd door de AFM.
  • Bij deelname is een emissievergoeding van 1,5% verschuldigd. Cliënten van CapitalCare Company krijgen dit vergoed.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over dit woningfonds, dan kunt u dit aanvragen via onderstaande contactknop of uw contactpersoon bij CapitalCare Company bellen.

Bent u nog geen relatie van ons kantoor? Ook dan staan wij u graag te woord. Wij bieden echter geen losse financiële producten aan. Beleggen in dit fonds kan alleen als onderdeel van CapitalCare Unlimited of CapitalCare Comfort. Meer informatie over deze arrangementen en over onze werkwijze treft u aan op de pagina Tarieven.

Neem contact op

[1] Eind april door de Tweede Kamer aangenomen, maar nog niet door de Eerste Kamer. Het kan dus nog wijzigen.