Investeren in debiteurenfinanciering van Nederlands mkb

Looptijden 0,5 – 5 jaar; rentevergoeding 5% – 7% op jaarbasis.

Kleinere tot middelgrote ondernemingen hebben vaak moeite om financiering bij banken aan te trekken. De benodigde financiering is over het algemeen lager dan bij grote ondernemingen, waardoor het voor banken met hun dure kredietspecialisten minder interessant wordt. Dit hoeft dus niets te zeggen over de gezondheid of de kwaliteit van de betreffende ondernemingen.

FinTech is hier dankbaar op in gesprongen. FinTech, voluit Financial Technology, combineert financiële diensten en producten met innovatieve technologie. Sinds de PSD2 wetgeving kunnen bedrijven eenvoudig hun banktransacties delen met andere bedrijven. De huisbank is verplicht hieraan mee te werken.

Als FinTech ergens goed in is dan is het wel het analyseren van data, in dit geval transactiedata. Dat komt niet alleen van pas bij het beoordelen van de historie van een bedrijf, maar vooral ook na het verlenen van het krediet. De financier kijkt op dagbasis mee in de betaalstromen en signaleert daardoor sneller als er spanning op de rekening ontstaat.

Dit is niet alleen voor haarzelf van belang, maar ook voor het betreffende bedrijf. Er wordt dan eerder aan de bel getrokken om grotere problemen voor te zijn. Dat betekent dat het aantal leningen dat niet op tijd wordt terugbetaald een stuk lager wordt, het zogenaamde default percentage. FinTech bedrijven kunnen dus dankzij hun efficiëntere werkwijze wel op een winstgevende manier kleinere kredieten verlenen en beheren.

Gespreid beleggen in debiteurenfinanciering via een beleggingsfonds

Om krediet te kunnen verlenen is uiteraard geld nodig, funding. Dit geld wordt bijeengebracht door de beleggers in dit mkb-financieringsfonds. De leningen die vervolgens door het fonds worden uitgezet zijn goed gespreid. De huidige portefeuille is verdeeld over ongeveer 200 bedrijven met een spreiding over zowel sectoren als bedrijfsomvang. Het kleinste bedrijf heeft een omzet van € 100.000 en de grootste € 25 mio. Van de bedrijven bestaat 58% langer dan 5 jaar en 30% langer dan 10 jaar.

Ook de omvang van de leningen varieert: circa 60% van de leningen is tussen
€ 10.000 en € 25.000 groot, circa 34% zit in de midden categorie tot € 150.000 en de resterende 6% in de categorie tot het maximum van € 3 mio.

Kredietbewaking met behulp van artificial intelligence

De bedrijven betalen wekelijks rente en aflossing, maar mogen dit ook meestal weer opnemen indien nodig. Het krediet ademt dan mee met de liquiditeitsbehoefte van de onderneming, een soort doorlopend krediet. Door de wekelijkse betaling van rente en het dagelijkse real-time inzicht in het bankverkeer worden betalingsproblemen snel zichtbaar.

Door de toevoeging van artificial intelligence aan de data ontstaat een zelflerend effect en wordt het model dat wordt gebruikt om te monitoren beter.

Zekerheden

Het betreft bijna uitsluitend financiering gedekt door verpanding van facturen waar geen discussie over bestaat. Dat is omzet die gerealiseerd is, maar nog niet ontvangen. Dit is een relatief makkelijk uit te winnen zekerheid mocht daar in een worst-case scenario noodzaak toe bestaan.

In het contract tussen fonds en de beheerder is geregeld dat eerst de investeerders uitbetaald krijgen, alvorens de beheerder betaald wordt. Gezien de behoorlijke marge tussen de rente die investeerders vergoed krijgen en de rente die van de gefinancierde bedrijven ontvangen wordt, zal niet snel de situatie ontstaan dat de investeerders niet meer uitbetaald worden.

De beheerder van het fonds

Ook de beheerder zelf is goed gekapitaliseerd en heeft inmiddels een brede basis gelegd om een gedegen winstgevend bedrijf te zijn en te blijven. Het bestaat 10 jaar en heeft al 2 fondsen succesvol gevuld. Een van de aandeelhouders is een groot family office en daarnaast is er onlangs een grote institutionele belegger met € 65 mio toegetreden als investeerder in het eerste fonds.

In fonds II zitten een aantal founding partners met grote bijdragen. Fonds III, het fonds dat nu openstaat, bestaat sinds begin dit jaar en is in de markt gezet om een grotere groep beleggers aan te trekken. Over het algemeen zijn dit ondernemers die al wat opzij hebben kunnen zetten en vermogende particulieren.

De belegging zelf

De minimum inleg is € 100.000. De minimale looptijd is 6 maanden, de maximale is 5 jaar. De rentes (op jaarbasis) die op dit moment worden vergoed zijn:

0,5 jaar – 1 jaar 5,0%
2 jaar 5,5%
3 jaar 6,0%
4 jaar 6,5%
5 jaar 7,0%

Na de gekozen looptijd kan makkelijk worden verlengd tegen de dan geldende rentetarieven en desgewenst voor een andere looptijd worden gekozen. Uiteraard kan de deelname dan ook worden beëindigd.

Cliënten van CapitalCare Company worden gecompenseerd voor eventuele emissievergoedingen.