Beleggen in gezondheidszorg

Beleggen in gezondheidszorg kan een interessante thematische aanvulling zijn op breed gespreide beleggingsportefeuilles. De rendementen zijn goed en robuust en de koersen zijn relatief stabiel.

Waarom beleggen in gezondheidszorg?

Structurele factoren

 • De bevolking vergrijst. Binnen 25 jaar zal de wereldbevolking ouder dan 65 jaar verdubbeld zijn en 30% van hen zal ouder zijn dan 80 jaar (zie grafiek).
 • De koopkracht in zich ontwikkelende markten neemt toe.
 • Deze ontwikkelingen leiden tot meer uitgaven aan gezondheidszorg.

Momentum

 • De uitgaven aan gezondheidszorg zijn minder gevoelig voor economische cycli, waardoor ook laat in de economische cyclus en bij een recessie, de fase waarin wij ons nu bevinden, de omzet op peil blijft.
 • De COVID 19 pandemie heeft ervoor gezorgd dat ook westerse landen met de neus op de feiten worden gedrukt dat uitbraken elders in de wereld wel degelijk ook het welvarende deel kunnen bereiken. Dit leidt tot verhoogde inspanningen en investeringen in de sector, voor een groot deel gefinancierd uit publieke middelen.

De risico/ rendementsverhouding is zeer goed (zie grafiek)

 • Het gemiddeld rendement van de sector over een 10-jarige periode ligt op ruim 10%; alleen de sector informatietechnologie scoort beter met gemiddeld bijna 14%
 • De standaarddeviatie (volatiliteit) van de sector ligt op ruim 13%;
 • Alleen de sectoren consumptiegoederen (voeding etc.) en nutsbedrijven scoren lager.

Rationale nader belicht

Aangezien de sector uit vier sub-sectoren bestaat met elk hun eigen specifieke eigenschappen, kan goed worden gediversificeerd. De vier sub-sectoren:

 • Farmaceutische bedrijven -> bedrijven die betrokken zijn bij onderzoek, ontwikkeling en productie van medicijnen.
 • Zorgverleners en ondersteunende bedrijven -> bedrijven die zorg verlenen, zoals ziekenhuizen en klinieken en bedrijven die ondersteunende diensten leveren zoals IT speciaal gericht op de gezondheidszorg.
 • Biotechnologie -> bedrijven gericht op genetische analyse en ontwerp.
 • Medische apparaten en toebehoren -> productie van medische apparaten (o.a. robots) en toebehoren, inclusief hulpmiddelen voor ziekenhuizen.

De onderliggende toename aan uitgaven in de gezondheidszorg is structureel.

 • De vergrijzing in Europa, China en Japan neemt tot 2045 exponentieel toe; in de VS treedt de afvlakking vanaf 2035 op.
 • Mensen geven per capita meer uit aan gezondheidszorg; tussen 2015 en 2025 gaat het om een toename van ca. 50%.
 • In landen als China en India wordt nu nog ongeveer 5,0% versus 3,6% van het BNP aan gezondheidszorg uitgegeven, terwijl dat in westerse landen op 10% en meer ligt, met als uitschieter de VS met ongeveer 17%.

 

Er wordt enorm geïnnoveerd in de sector, ondersteund door de eveneens enorme innovatiekracht in de technologiesector; enkele voorbeelden:

 • De patentering van nieuwe werkzame stoffen (New Molecular Entities) in medicijnen groeit jaar op jaar.
 • Ook het aantal goedgekeurde medicijnen blijft toenemen en ook hier versnelt de groei zich.
 • Door robots ondersteunde operaties vinden steeds vaker plaats en zorgen voor een veel sneller herstel van de patiënt.
 • Ook in medische hulpmiddelen vindt veel innovatie plaats, zoals bijvoorbeeld in hartkleppen. In de VS worden jaarlijks 5 miljoen diagnoses gesteld van problemen met de hartklep; er vinden 180.000 hartklep operaties per jaar plaats en de omzet hierin is gestegen van $ 2,6 miljard in 2016 naar een verwachte $ 5 miljard in 2021.
 • Toekomstige grote innovaties zullen onder andere komen uit gentherapie, zodat minder medicijnen gebruikt hoeven te worden. Momenteel vindt dit nog vooral plaats in niche-ziektes, maar dit zal steeds breder worden toegepast zo is de verwachting.
 • Het monitoren van ziektes als diabetes wordt steeds vaker ondersteund door speciale apps.
 • Innovatie komt niet alleen van nieuwe bedrijven; ook grote gevestigde namen realiseren zich dat vertrouwen op de bestaande pijplijn-strategie niet voldoende meer is om te overleven. Er zijn dus veel bedrijven aan het reorganiseren en op zoek naar nieuwe focus.
 • Innovatie komt ook door nieuwe distributiemethoden, zoals directe levering door producenten aan consumenten, à la Amazon.

Samengevat

De gezondheidszorg was altijd al een robuuste en stabiele sector, met defensieve kenmerken. Door toegenomen zorg omtrent de gezondheid, aangewakkerd door de COVID 19 pandemie, in combinatie met technologische ontwikkelingen zijn de vooruitzichten voor deze sector beter dan ooit. Investeren in deze sector vereist wel de nodige medisch-wetenschappelijke expertise. Het fonds dat wij geselecteerd hebben voldoet aan deze eis. Het beleggingsteam bestaat uit 3 Phd’s (waaronder het hoofd van de afdeling), gespecialiseerd in uiteenlopende richtingen, aangevuld met een aantal MBA-ers.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over dit beleggingsidee, dan kunt u dit aanvragen via onderstaande contactknop of bellen met uw contactpersoon binnen CapitalCare Company.

Neem contact op